Нови термин за пријем обвезника накнаде за одводњавање у Суботици, ЈВП „Воде Војводине“, организује сутра у уторак 16. августа. 

Појединачни захтеви пољопривредника решаваће се од 9 до 14 часова, у згради Водопривредног предузећа „Северна Бачка“, Трг цара Јована Ненада 2.

Од представника Службе за накнаде ЈВП „Воде Војводине“, обвезници ће добити одговоре на појединачна питања у вези са решењима, жалбама, приговорима, опоменама, репрограмима, спорним дуговањима.

У Суботицу могу доћи и обвезници из околних места и општина.