Први термин за пријем обвезника накнаде за одводњавање у Зрењанину, ЈВП „Воде Војводине“, организује у четвртак 18. августа, а затим и у уторак 23. августа. 

Појединачни захтеви странака решаваће се од 9 до 14 часова, у згради Радне јединице ЈВП „Воде Војводине“, Слободана Бурсаћа 3.

У непосредном контакту са представницима Службе за накнаде ЈВП „Воде Војводине“, обвезници ће добити одговоре на питања у вези са решењима, жалбама, приговорима, опоменама, репрограмима, спорним дуговањима, упису у катастар и слично.

У Зрењанин могу доћи и обвезници из околних места и општина.