Као последица значајније количине атмосферских падавина у последњих неколико дана, дошло је до мањег пораста водостаја у горњем и средњем сливу реке Саве. Ова појава ће се у следећих неколико дана одразити на пораст нивоа реке Саве и на делу који протиче кроз територију Републике Србије.

Очекује се пораст нивоа за око 3 метра у односу на ниво од пре неколико дана, међутим то неће проузроковати проблем на одбрамбеној линији.

Што се тиче осталих река које пролазе кроз нашу територију, на њима се региструју мањи порасти у домену од 30 до 50 цм, што на стање у којем се реке тренутно налазе неће утицати.