ЈВП „Воде Војводине“ учествовало је на научно-стручном скупу „Мелиорације- кључни проблеми водопривреде у АП Војводини“ који је данас одржан на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Догађај је отворио покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Владимир Галић, а панел дискусију водили су професори са Департмана за уређење вода, Пољопривредног факултета у Новом Саду, стручни инжењерски кадар ЈВП „Воде Војводине“, представници водопривредних предузећа и разних компанија.

Скуп стручних људи из најшире водопривредне праксе дебатовало је на тему основних природних ресурса- воде и земљишта, одводњавања и наводњавања у најширем смислу, мониторинга квалитета воде и заштите од вода.

Као учесник скупа у име ЈВП „Воде Војводине“ био је инжењер Дејан Лазић из Службе за мелиорације који се том приликом осврнуо на кључне проблеме водопривреде данас и дискутовао о питањима која су присутна у пракси, а односе се на мелиоративну мрежу канала.

Ово је први скуп након скоро једне деценије и тенденција је да постане традиција. Циљ одржавања оваквих догађаја је управо промоција, развој и унапређење мелиоративне струке у области водопривреде.