Завршени су радови на ремонту преводнице Мали Стапар на каналу Врбас – Бездан и од данас je речни саобраћај кроз ову преводницу поново успостављен.

Након извршеног посла, вредности 97 милиона динара, преводница је поново у функцији, а ови радови допринеће, пре свега, развоју наутичког, а нарочито руралног туризма у овом делу Бачке.

Ово је прва, озбиљнија реконструкција објекта после више од четрдесет година. Ремонт преводнице, обухватао је грађевинске радове на комори објекта и машинске радове на њеним капијама, али је том приликом саниран и мост на преводници због великих оштећења.

Преводница на Малом Стапару је бисер индустријске баштине у Војводини. Пуштена је у рад 1802. године, а направљена је да пропушта бродове до 500 тона носивости. Капија преводнице отвара се на ручни погон, а цео комплекс објеката стављен је под заштиту државе.