Уговор о дуалном образовању потписан је данас између ЈВП „Воде Војводине“ и Факултета техничких наука у Новом Саду, чиме је озваничена сарадња на успостављању новог студијског програма за студенте мастер академских студија на смеру Хидротехника – Департмана за грађевинарство и геодезију, који ће кроз наставу на факултету добити уједно и праксу у ЈВП „Воде Војводине“.

Уговор су потписали директор ЈВП „Воде Војводине“ Срђан Кружевић и декан Факултета техничких наука у Новом Саду проф. др Срђан Колаковић.

„Наше предузеће се на овај корак одлучило јер имамо капацитет да упослимо нове младе људе и зато што смо у једној тржишној утакмици са приватним сектором, која није једноставна. Надам се да ће ти студенти остати да раде код нас, да ћемо створити и услове да отворимо нова радна места и да то најквалитетније што школујемо задржимо да ради у струци у јавном сектору“, рекао је директор ЈВП „Воде Војводине“ Кружевић. Он је навео да је потребно да у јавном сектору постоји друштвена одговорност и труд да се најбољи млади кадрови задрже у држави.

 „Ови студенти, ови будући дипломирани инжењери, биће оспособљени да управљају водама на целој територији Србије. Желимо да одмах после дипломирања ти наши студенти могу да се укључе и преузму одговорност у решавању проблематике управљања и заштите вода. То је наш основни циљ. Пола свог школовања ће провести у ЈВП „Воде Војводине“, где ће се сретати са конкретним проблемима“, рекао је декан Факултета техничких наука у Новом Саду проф. др Колаковић. 

Учење кроз рад подразумева најмање 450 радних сати током трајања једне школске године за пет најбољих студената. Они ће бити плаћени у вредности од минумум 50 процената од основне зараде запосленог, а оствариће и право на једнаке услове рада.

Нови студијски програм стартоваће од наредне школске године и биће уприличен тако да се студентима максимално приближи не само рад ЈВП „Воде Војводине“, већ и важност водопривреде у Војводини.  

Ово је наставак сарадње ЈВП „Воде Војводине“ и Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, а у плану је и заједничко учешће у међународним научно-истраживачким пројектима.