Завршне радове на уређењу мелиоративних канала Бегејског слива у Мокрину обишли су данас директор ЈВП „Воде Војводине“ Срђан Кружевић и градоначелник Кикинде Никола Лукач. Уређено је укупно четири километра канала, а овим радовима је уклоњено око 70.000 квадратних метара биљне вегетације и извађено 13.000 кубних метара муља.

„Ово је најзахтевнији посао у одржавању каналске мреже који смо до сада имали. Наиме, овде се није радило двадесет година, могу рећи из оправданих разлога. Због великог броја пешачких мостова, близине домаћинстава и опасности од приласка машина, доста је компликован захтев“, рекао је директор ЈВП „Воде Војводине“ Кружевић, наводећи да су сада канали Мокрину враћени у пројектовано стање, тако да ће свих 300 хекатара пољопривредног земљишта, од државне границе са Румунијом све до реке Златице, моћи квалитетније да се одводњавају. Он је истакао да су радови на каналској мрежи у Мокрину значајни не само због одводњавања, већ и како би се очистила депонија из канала.

Градоначелник Кикинде Лукач рекао је да је уређење каналске мреже у Мокрину идентификовано као један од најважнијих проблема кроз разговор са месном заједницом и грађанима и додао да ће радови допринети значајно одвођењу атмосферских вода. Он је оценио да је стање каналске мреже на територији Кикинде сада врло добро, с обзиром на улагања у претходних неколико година.

ЈВП „Воде Војводине“ издвојило је за радове на каналској мрежи у Мокрину 24 милиона динара из Програма одржавања система за одводњавање.