Република Србија преузела је од Румуније председавање Међународном комисијом за заштиту реке Дунав (ICPDR) за 2023. годину. Нова председница Ведрана Илић, помоћник министра за међународну сарадњу у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије представила је циљеве у оквиру онлајн церемоније. Она је најавила да ће Република Србија приоритет ставити на недостатак воде и суше, подземне воде, као и на унапређење технологије података и комуникација.

Хибридни састанак је одржан у Бечу и онлајн 28. фебруара, када су представници мисија Републике  Србије и Румуније разменили флашу дунавске воде у име будућег и одлазећег председника, што је традиција ICPDR -а.

Стручњаци ЈВП „Воде Војводине“ активно учествују у радним телима ICPDR.