Мере редовне одбране од поплава укинуте су јутрос на 30,53 километара насипа реке Тамиш, од државне границе до Сечња.

У редовној одбрани од поплава остаје и даље 31,11 километара насипа на Тамишу низводно од Сечња, као и 31,2 километара насипа на Тиси код Новог Кнежевца, узводно од Црпне станице „Вок“ до државне границе.

Према прогнозама, водостаји Тамиша и Тисе су у опадању.