Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: 8 cm

Протицај воде: 1490 m3/s

Температура воде: 4.2 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 92 cm

Промена водостаја: 8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 92 cm

Промена водостаја: 9 cm

Протицај воде: 1900 m3/s

Температура воде: 3.6 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 115 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.1 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 124 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.7 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 218 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.8 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 297 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.4 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 321 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 477 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 4800 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 689 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 757 cm

Промена водостаја: 7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 248 cm

Промена водостаја: 24 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 221 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 270 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 694 m3/s

Температура воде: 2.2 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 313 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 222 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -1 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.970 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 162 cm

Промена водостаја: 26 cm

Протицај воде: 46.0 m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 280 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -76 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 6.72 m3/s

Температура воде: 4.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 98 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 0.082 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 123 cm

Промена водостаја: 31 cm

Протицај воде: 31.6 m3/s

Температура воде: 4.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: 67 cm

Промена водостаја: 20 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 598 cm

Промена водостаја: 46 cm

Протицај воде: 1550 m3/s

Температура воде: 4.7 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 358 cm

Промена водостаја: 24 cm

Протицај воде: 2000 m3/s

Температура воде: 6.1 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 209 cm

Промена водостаја: 14 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.6 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 256 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 227 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 628 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 269 cm

Промена водостаја: 66 cm

Протицај воде: 548 m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 47 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 6.93 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 1.49 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 94 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 49 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 15.6 m3/s

Температура воде: 6.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 144 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 135 cm

Промена водостаја: -26 cm

Протицај воде: 3.15 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 9 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 0.456 m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 59 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 1.49 m3/s

Температура воде: 4.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: 21 cm

Промена водостаја: 29 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: 165 cm

Промена водостаја: 28 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 243 cm

Промена водостаја: 52 cm

Протицај воде: 540 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -133 cm

Промена водостаја: 57 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.3 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 72 cm

Промена водостаја: -27 cm

Протицај воде: 5.64 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 73 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 1.49 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 84 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -112 cm

Промена водостаја: 12 cm

Протицај воде: 19.2 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 98 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 47.7 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -60 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 139 m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: 50 cm

Промена водостаја: 25 cm

Протицај воде: 170 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 236 cm

Промена водостаја: 42 cm

Протицај воде: 219 m3/s

Температура воде: 5.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 63 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: 18.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 69 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: 7.47 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 88 cm

Промена водостаја: 37 cm

Протицај воде: 9.98 m3/s

Температура воде: 3.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 104 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 39.2 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: 118 cm

Промена водостаја: 8 cm

Протицај воде: 47.9 m3/s

Температура воде: 4.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -26 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: 24.3 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 106 cm

Промена водостаја: -26 cm

Протицај воде: 38.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 408 cm

Промена водостаја: -50 cm

Протицај воде: 114 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 190 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: 56 cm

Промена водостаја: 15 cm

Протицај воде: 283 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 324 cm

Промена водостаја: 24 cm

Протицај воде: 140 m3/s

Температура воде: 6.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 127 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 147 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 23.3 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 117 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 34.3 m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: 70 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: 53.5 m3/s

Температура воде: 6.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 338 cm

Промена водостаја: 35 cm

Протицај воде: 155 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Линкови