Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

ЈВП „Воде Војводине“ донирало 1000 садница багрема Општини Србобран

Министарка заштите животне средине, Ирена Вујовић, данас је заједно са в. д. директором ЈВП „Воде Војводине“, Срђаном Кружевићем и председником […]

26. новембра 2021.

Ревитализација Дунавца код Бачког Моноштора

У току су радови на измуљењу канала познатог као Дунавац код Бачког Моноштора, који је споредни крак канала Пригревица-Бездан. До […]

23. новембра 2021.

Санирана оштећења на насипу на Тамишу код Јаше Томића

На Тамишу, у близини насеља Јаша Томић, санирана су оштећења на круни насипа. Оштећења су настала  услед неовлашћеног кретања возила. […]

19. новембра 2021.

Последња овогодишња рата накнаде за одводњавање доспева 15. новембра

Подсећамо обвезнике накнаде за одводњавање за физичка лица да је 15. новембар рок за измирење последње овогодишње рате. За сваки […]

10. новембра 2021.

Стабилна ситуација на рекама у Војводини

На подручју Војводине и Србије током протекла два дана пало је од 50 до 100 милиметара по метру квадратном кише, […]

6. новембра 2021.

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: -50 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1120 m3/s

Температура воде: 7.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: -7 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 7 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 1390 m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 30 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 100 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 209 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 248 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 435 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 2850 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 671 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 734 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: -5 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 174 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 242 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 330 m3/s

Температура воде: 6.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 323 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 106 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -45 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.210 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 278 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: 520 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 131 cm

Промена водостаја: -22 cm

Протицај воде: 777 m3/s

Температура воде: 8.9 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 12 cm

Промена водостаја: -20 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.8 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 176 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 8.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 95 cm

Промена водостаја: 69 cm

Протицај воде: 151 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 6 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 19.8 m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 2 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.20 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 12 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.361 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 11 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.58 m3/s

Температура воде: 6.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 66 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 70 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.180 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1.08 m3/s

Температура воде: 5.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 52 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.16 m3/s

Температура воде: 6.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 68 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 6.55 m3/s

Температура воде: 5.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 254 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -170 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -71 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -3 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 82.0 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -367 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 27 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.254 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 54 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.452 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 73 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -184 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.98 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 23.7 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -185 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 23.6 m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -104 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 36.4 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 61 cm

Промена водостаја: -15 cm

Протицај воде: 47.7 m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 17 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.39 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1.14 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 20 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.150 m3/s

Температура воде: 10.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: -6 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.199 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -23 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.02 m3/s

Температура воде: 10.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -24 cm

Промена водостаја: 42 cm

Протицај воде: 25.3 m3/s

Температура воде: 10.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 49 cm

Промена водостаја: -50 cm

Протицај воде: 4.98 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 201 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 10.1 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -141 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 32.7 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 165 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 17.1 m3/s

Температура воде: 10.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 21 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.834 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 28 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.62 m3/s

Температура воде: 8.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -156 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.40 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -49 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.43 m3/s

Температура воде: 10.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -85 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.70 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 90 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 4.10 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ