Jegrička je vodotok dugačak 64 km. Nekada najduža autohtona vojvođanska reka, nema klasičan izvor i predstavlja sistem povezanih bara kroz koje voda otiče do svog ušća u reku Tisu.

Zbog svojih prirodnih vrednosti i osobenosti Jegrička je 2005. godine stavljena pod zaštitu kao značajno prirodno dobro II i III kategorije. Park prirode „Jegrička“ prostire se na području opština: Bačka Palanka, Vrbas, Temerin i Žabalj. Izuzetno bogat biljni i životinjski svet čine 76 vrsta vodenih i močvarnih biljaka, 20 vrsta riba, 198 vrsta ptica i brojne vrste sisara.

Beljanska bara je 2013. godine proglašena za zaštićeno područje III kategorije. Dugačka je 39 km i redak je hidrografski objekat koji je u izvesnoj meri sačuvao nekadašnji izgled vodenog toka tipičnog za ovaj deo Vojvodine. Park prirode „Beljanska bara“ stanište je retkih i ugroženih biljnih vrsta. Riblji fond čine 23 vrste riba, sedam vrsta vodozemaca, dve vrste gmizavaca i čak 136 vrsta ptica.

Spomenik prirode Hrast lužnjak nalazi se na obali Tise u dvorištu crpne stanice kod Kumana, a određen mu je režim II stepena zaštite. Njegova starost procenjuje se na oko 300 godina i najlepši je registrovani primerak svoje vrste u Vojvodini. Osnovu hrasta čine jedan snažan centralni stub visine 33 m i pet debelih grana, obim debla je 6,75 m, a raspon krune više od 40 m. Hrast donosi bogat plod žira.