ЈВП Воде Војводине у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту споменика културе и регионалним заводима идентификује и валоризује хидрообјекте који представљају културну и индустријску баштину Војводине. У складу с тим, планира се и рестаурација објеката према њиховом стању и значају са тенденцијом да их заштитимо од потпуног пропадања, а они највреднији да добију статус споменика културе.

Преводница у Бечеју се налази на споју канала ДТД са Тисом. Завршена је 1896. године и била је прва у Европи покретана једносмерном струјом произведеном на самом објекту, користећи разлику у нивоу воде.  Данас служи као устава. Заштићена је и сматра се културним добром.

Парна пумпа у Жабљу се налази  код жабаљског моста поред Тисе. Изграђена је 1898. године и била је највећа у Војводини. Парни погон је покретао две центрифугалне црпке чији је максимални  капацитет био 2.530  l  воде у секунди.

Сливно подручје које је ова пумпа исушивала било је око 10.000 hа. Након 74 године рада пумпа је конзервирана.

Млин у Малом Стапару изграђен је 1795. године на устави на каналу ДТД. Има три етаже и веома је леп пример добро очуване индустријске баштине. У непосредној близини млина налази се зграда Техничке дирекције, завршена 1898. године. Насеље Мали Стапар подигнуто је за потребе становања  стручњака ангажованих на изградњи Великог бачког канала. У поступку је заштита читавог подручја уз канал са млином и зградом Дирекције

Преводница у Бездану је завршена 1856. године. Налази се на споју канала ДТД и Дунава. Значајна је по томе што је то први бетонски објекат те врсте у Европи код кога је примењено подводно бетонирање. Радове је извео инжењер Јохан Михалик. Објекат је значајан као индустријско и градитељско наслеђе.

Црпна станица Плавна је завршена 1912. године и представљала је последњу реч технике тога времена. Била је највећа пумпа са дизел агрегатима на Балкану. На агрегате су прикључена два генератора која су производила струју за објекте у склопу црпне станице. Пумпа је и данас у функционалном стању. Налази се у заштићеном комплексу тврђаве у Бачу.