Огласи објављени 31.01. 2023.

Продаја трске на локацијама које нису под заштитом

1-Tрска – 2023 – Одлука о продаји

2-Tрска – 2023 – Комисија

3-Tрска – 2023 – Оглас

4-Tрска – 2023 – Понуда

5-Tрска – 2023 Модел уговора

Продаја трске у заштићеним подручјима

1-Tрска – 2023 Oдлука o продаји

2-Трска – 2023 Комисија

3-Трска – 2023 Оглас

4-Трска – 2023 Понуда

5-Трска – 2023 Модел уговора Јегричка

6-Трска – 2023 Модел уговора Бељанска бара

7-Трска – 2023 Услови заштите Јегричка

8-Трска – 2023 Услови заштите Бељанска бара