Одлука о покретању поступка за продају папирног отпада 2022. година

Решење о образовању Комисије за продају папирног отпада 2022. година

Оглас за продају папирног отпада 2022. година

Образац понуде за продају папирног отпада 2022. година

Модел уговора о купопродаји папирног отпада 2022. година