Dokumenta koja se odnose na zakup vodnog zemljišta u svrhu vađenja rečnog nanosa možete da nađete ovde:

Javni oglas za vađenje rečnog nanosa 2021.god.

Model ugovora o zakupu vodnog zemljišta u Javnoj svojini na teritoriji APV

Odluka o vađenju rečnog nanosa 2021.god.

Ponuda za vađenje rečnog nanosa 2021.god.

Koordinate Sava vađenje rečnog nanosa 2021.god.

Pravilnik i plan vađenja rečnog nanosa

Atlas karata – reka DUNAV od km 1040 do km 1433

Atlas karata – reka SAVA od 0 km  do km 211