ЈВП „Воде Војводине“ обавештава јавност да је у оквиру Интеррег ИПА пројекта са Републиком Хрватском под називом „Стојимо заједно“ („Together we stand“), а преко Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП „Воде Војводине“ испоручена изузетно вредна опрема за одбрану од поплава.

Примопредаја опреме чија је вредност преко 570.000 евра  и обука радника ЈВП „Воде Војводине“ обављена је данас у просторијама магацина за мобилну опрему у Приморској улици. Опрема обухвата две машине за пуњење врећа песком, капацитета 4600 врећа на сат, два мобилна светлосна торња са агрегатом и две пумпе капацитета 120л/ц са светлећим торњем на приколици. У оквиру истог пројекта очекује се и испорука 1.200м мобилних брана са пратећом опремом.

Укупна вредност пројекта је 1.797.180,20 евра од чега Европска унија суфинансира 85% вредности пројекта.

Носилац посла је Уником д.о.о, а партнери на пројекту, осим Аутономне покрајине Војводине – Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, су и Осјечко-барањска жупанија, Удружење за креативни развој Слап, као и Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад.

Циљ овог пројекта је заштита људи и околине у пограничним подручјима од штетног дејства поплава, а то се управо постиже мултисекторским приступом обе земље. Заједничко деловање у случају кризних ситуација игра кључну улогу како би реакција на потенцијалне природне катастрофе била правовремена, а штета што мања.