Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 133 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 2000 m3/s

Температура воде: 4.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 223 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 218 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 2700 m3/s

Температура воде: 4.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 252 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 310 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 427 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 484 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 492 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 596 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 8400 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 758 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 796 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 534 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 483 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 479 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1800 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 379 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 427 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: 135 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 10.6 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 949 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 2920 m3/s

Температура воде: 4.7 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 617 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 3800 m3/s

Температура воде: 5.1 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 468 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.9 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 456 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 240 cm

Промена водостаја: -35 cm

Протицај воде: 687 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 168 cm

Промена водостаја: 15 cm

Протицај воде: 254 m3/s

Температура воде: 5.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 81 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: 12.5 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 1.49 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 150 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 42 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: 12.6 m3/s

Температура воде: 4.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 269 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 108 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 1.69 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 47 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 2.26 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 91 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 3.48 m3/s

Температура воде: 2.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 192 cm

Промена водостаја: -30 cm

Протицај воде: 61.0 m3/s

Температура воде: 4.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: 8 cm

Промена водостаја: -41 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: 120 cm

Промена водостаја: -50 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 230 cm

Промена водостаја: -43 cm

Протицај воде: 580 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -37 cm

Промена водостаја: -39 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 44 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.40 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 70 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.31 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 86 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -101 cm

Промена водостаја: -15 cm

Протицај воде: 23.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 91 cm

Промена водостаја: -16 cm

Протицај воде: 43.2 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -101 cm

Промена водостаја: -30 cm

Протицај воде: 94.5 m3/s

Температура воде: 3.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -12 cm

Промена водостаја: -38 cm

Протицај воде: 123 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 178 cm

Промена водостаја: -36 cm

Протицај воде: 158 m3/s

Температура воде: 5.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 33 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 6.14 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 62 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 6.17 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 95 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 11.5 m3/s

Температура воде: 4.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 72 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: 19.9 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: 72 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: 27.4 m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -36 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 19.5 m3/s

Температура воде: 5.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 79 cm

Промена водостаја: -34 cm

Протицај воде: 23.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 287 cm

Промена водостаја: -21 cm

Протицај воде: 42.9 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: 165 cm

Промена водостаја: -25 cm

Протицај воде: 73.9 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: 49 cm

Промена водостаја: -35 cm

Протицај воде: 341 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 354 cm

Промена водостаја: -46 cm

Протицај воде: 170 m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 155 cm

Промена водостаја: -24 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 100 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 12.5 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 96 cm

Промена водостаја: -24 cm

Протицај воде: 20.1 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: 28 cm

Промена водостаја: 30 cm

Протицај воде: 16.2 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 190 cm

Промена водостаја: 60 cm

Протицај воде: 4.32 m3/s

Температура воде: 4.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: 125 cm

Промена водостаја: 20 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 54 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 8.61 m3/s

Температура воде: 6.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -49 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: 8.75 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 218 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 51.8 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA