Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 266 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 2790 m3/s

Температура воде: 3.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 357 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 333 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 3450 m3/s

Температура воде: 4.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 340 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 365 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 440 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 466 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 474 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 580 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 8150 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 757 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 787 cm

Промена водостаја: 8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 457 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 435 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 438 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1630 m3/s

Температура воде: 3.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 388 cm

Промена водостаја: 23 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 453 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -3 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 0.910 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 746 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 2100 m3/s

Температура воде: 6.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 479 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 2790 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 344 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 427 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 191 cm

Промена водостаја: -40 cm

Протицај воде: 472 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 128 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: 165 m3/s

Температура воде: 6.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 4 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.40 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 18 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.886 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 156 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 15 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 4.30 m3/s

Температура воде: 5.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 190 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 73 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.228 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.951 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 40 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.687 m3/s

Температура воде: 3.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 146 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: 38.0 m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -112 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 177.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -15 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -207 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.444 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 59 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.706 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 76 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -172 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: 3.47 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 47 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 18.8 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -146 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 52.8 m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -95 cm

Промена водостаја: -25 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 99 cm

Промена водостаја: -20 cm

Протицај воде: 78.3 m3/s

Температура воде: 5.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 4.01 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 41 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.89 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 28 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 0.646 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 5 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.651 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -1 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 6.53 m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -50 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 13.9 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 115 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 46.3 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 233 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 19.8 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: 55 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: 8.48 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -74 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 98.9 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 245 cm

Промена водостаја: 19 cm

Протицај воде: 68.8 m3/s

Температура воде: 6.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 84 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 81 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 8.40 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 72 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 12.1 m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -70 cm

Промена водостаја: 44 cm

Протицај воде: 7.20 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 72 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.043 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 44 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 5.71 m3/s

Температура воде: 7.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -46 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 9.50 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 150 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 17.9 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA