Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: -60 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1080 m3/s

Температура воде: 25.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 10 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 1 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 1360 m3/s

Температура воде: 25.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 16 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 65 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 191 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 235 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 26.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 427 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1850 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 668 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 743 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: -67 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 176 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 26.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 250 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 100.0 m3/s

Температура воде: 26.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 343 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 26.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 75 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -76 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 0.066 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 111 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 201 m3/s

Температура воде: 25.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: -8 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 281 m3/s

Температура воде: 25.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -110 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 23.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 154 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 28.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 47.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 26.8 m3/s

Температура воде: 20.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -19 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 0.602 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 16 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.672 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -2 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.81 m3/s

Температура воде: 22.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 48 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 23.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.078 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 0 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.237 m3/s

Температура воде: 21.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 36 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.565 m3/s

Температура воде: 22.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 102 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 16.8 m3/s

Температура воде: 26.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -215 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -108 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 23.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -42 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 56.0 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -368 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 14 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.046 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 43 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.145 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 72 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -189 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.50 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 4 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 2.94 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -227 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 7.04 m3/s

Температура воде: 22.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -160 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 25.0 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 2 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 28.5 m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: 2.70 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 18 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.605 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 11 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 0.024 m3/s

Температура воде: 27.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 6 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.710 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -28 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.29 m3/s

Температура воде: 21.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -70 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 7.01 m3/s

Температура воде: 20.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 46 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 8.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 195 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 8.70 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 153 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 12.8 m3/s

Температура воде: 17.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 14 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 15 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.449 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 20 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.50 m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -160 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1.20 m3/s

Температура воде: 26.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -38 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 1.98 m3/s

Температура воде: 20.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -90 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 2.20 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 61 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 2.44 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

OPOMENE, REPROGRAMI I PRIGOVORI