Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 136 cm

Промена водостаја: 7 cm

Протицај воде: 2010 m3/s

Температура воде: 20.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 212 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 193 cm

Промена водостаја: 7 cm

Протицај воде: 2530 m3/s

Температура воде: 20.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 196 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 194 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 21.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 250 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 293 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 315 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 21.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 476 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 4100 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 699 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 760 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 178 cm

Промена водостаја: -16 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 241 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 289 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 685 m3/s

Температура воде: 20.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 335 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 249 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.67 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 324 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 641 m3/s

Температура воде: 20.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 184 cm

Промена водостаја: 12 cm

Протицај воде: 1030 m3/s

Температура воде: 19.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 64 cm

Промена водостаја: 9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 19.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 252 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 175 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 407 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 116 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 141 m3/s

Температура воде: 13.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 12 cm

Промена водостаја: 27 cm

Протицај воде: 3.20 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 14 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 0.497 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 10 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 3.40 m3/s

Температура воде: 20.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 62 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 21.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 98 cm

Промена водостаја: 27 cm

Протицај воде: 1.09 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 56 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 2.91 m3/s

Температура воде: 17.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 58 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1.45 m3/s

Температура воде: 19.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 85 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 10.8 m3/s

Температура воде: 20.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -155 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -63 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 14.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 13 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 105 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -320 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 49 cm

Промена водостаја: 21 cm

Протицај воде: 1.98 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 62 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.868 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 79 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -165 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 4.65 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 12.3 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -186 cm

Промена водостаја: -15 cm

Протицај воде: 23.0 m3/s

Температура воде: 19.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -120 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 41.3 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 63 cm

Промена водостаја: 13 cm

Протицај воде: 49.1 m3/s

Температура воде: 20.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 4.25 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.81 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.708 m3/s

Температура воде: 20.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 11 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1.05 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: 11 cm

Промена водостаја: 17 cm

Протицај воде: 9.00 m3/s

Температура воде: 15.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -61 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 9.97 m3/s

Температура воде: 17.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 59 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 8.62 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 238 cm

Промена водостаја: 27 cm

Протицај воде: 21.7 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -107 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 57.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 198 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 33.9 m3/s

Температура воде: 12.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: 14 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 1.56 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 54 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 7.72 m3/s

Температура воде: 19.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -106 cm

Промена водостаја: 7 cm

Протицај воде: 4.58 m3/s

Температура воде: 19.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 77 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 0.050 m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -9 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 33 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 3.16 m3/s

Температура воде: 17.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -75 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.88 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 100 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 5.00 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

OPOMENE, REPROGRAMI I PRIGOVORI