Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 94 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: 1800 m3/s

Температура воде: 3.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 163 cm

Промена водостаја: -20 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 144 cm

Промена водостаја: -21 cm

Протицај воде: 2220 m3/s

Температура воде: 3.4 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 176 cm

Промена водостаја: -19 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 201 cm

Промена водостаја: -22 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 290 cm

Промена водостаја: -20 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.6 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 337 cm

Промена водостаја: -19 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.6 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 356 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 508 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 5400 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 720 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 775 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 255 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 298 cm

Промена водостаја: -37 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 318 cm

Промена водостаја: -30 cm

Протицај воде: 1250 m3/s

Температура воде: 2.6 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 303 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 1.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 305 cm

Промена водостаја: -24 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: 36 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.91 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 414 cm

Промена водостаја: -24 cm

Протицај воде: 908 m3/s

Температура воде: 3.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 238 cm

Промена водостаја: -22 cm

Протицај воде: 1310 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 113 cm

Промена водостаја: -24 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 298 cm

Промена водостаја: -19 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.7 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 48.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 53 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 49.0 m3/s

Температура воде: 2.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 48 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 7.04 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 37 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 4.60 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 74 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 27.2 m3/s

Температура воде: 3.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 194 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 174 cm

Промена водостаја: 22 cm

Протицај воде: 5.74 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 54 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.76 m3/s

Температура воде: 2.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 96 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: 3.86 m3/s

Температура воде: 1.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 86 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 11.0 m3/s

Температура воде: 1.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -146 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -46 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 1.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 30 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 131 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -284 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 40 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.940 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 75 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.61 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 89 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -168 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 4.11 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 35 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 13.6 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -182 cm

Промена водостаја: 7 cm

Протицај воде: 25.5 m3/s

Температура воде: 2.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -121 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 51 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 41.1 m3/s

Температура воде: 2.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 21 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 3.08 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 30 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 1.58 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1.01 m3/s

Температура воде: 2.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 13 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 1.27 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -4 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 6.00 m3/s

Температура воде: 1.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -62 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 9.64 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 58 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 8.24 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 244 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 24.1 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -93 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 69.3 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 179 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 22.5 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 46 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 47 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 3.08 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 50 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 6.80 m3/s

Температура воде: 1.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -140 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 2.30 m3/s

Температура воде: 2.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 96 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 0.079 m3/s

Температура воде: 1.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -10 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 34 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 3.37 m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -68 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 5.00 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 131 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 12.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

OPOMENE, REPROGRAMI I PRIGOVORI