Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Пријем обвезника накнаде у Апатину

Пријем обвезника накнаде за одводњавање у Апатину биће организован сутра, 29. јула, од 9 – 15 часова.  Обвезници накнаде, не […]

28. јула 2021.

Пријем обвезника накнаде у Врбасу, Вршцу и Панчеву

ЈВП „Воде Војводине“ организује нове термине за рад са странкама у Врбасу, Вршцу и Панчеву. Пријем странака у Врбасу биће […]

22. јула 2021.

Очекује се благи пораст водостаја реке Дунав

У овом тренутку, ситуација на војвођанским водотоцима је редовна и још увек нема значајног пораста водостаја. Очекује се да ће […]

19. јула 2021.

Нови термини за пријем обвезника накнаде за одводњавање у Кикинди, Зрењанину и Сомбору

ЈВП „Воде Војводине“ организује нове термине за рад са странкама у Кикинди, Зрењанину и Сомбору.  У среду 14. јула, пријем […]

13. јула 2021.

Следеће недеље пријем обвезника накнаде за одводњавање у Кикинди, Зрењанину и Сомбору

Упоредо са доставом решења обвезницима накнаде за одводњавање за ову годину, ЈВП „Воде Војводине“ организује и рад са странкама у […]

1. јула 2021.

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 257 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2730 m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 324 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 294 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 3190 m3/s

Температура воде: 24.1 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 292 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.7 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 258 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 264 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 285 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.9 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 309 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 27.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 471 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 4300 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 696 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 755 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 179 cm

Промена водостаја: -51 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 190 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 27.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 257 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 330 m3/s

Температура воде: 27.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 353 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 27.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 248 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -6 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.820 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 190 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 338 m3/s

Температура воде: 28.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 74 cm

Промена водостаја: 8 cm

Протицај воде: 539 m3/s

Температура воде: 27.9 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -30 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 26.6 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 241 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 27.9 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: -117 cm

Протицај воде: 47.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 45 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 42.0 m3/s

Температура воде: 19.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -28 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.268 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 4 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.076 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -11 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1.02 m3/s

Температура воде: 25.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 41 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 26.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 60 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.090 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 14 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 0.615 m3/s

Температура воде: 23.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 35 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.534 m3/s

Температура воде: 25.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 92 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 12.8 m3/s

Температура воде: 28.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 276 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 27.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -183 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -77 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.4 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -5 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 62.0 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -349 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: 27.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.144 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 49 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.234 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 71 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -184 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.98 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 28 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 10.7 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -196 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 16.7 m3/s

Температура воде: 24.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -113 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 38 cm

Промена водостаја: -31 cm

Протицај воде: 32.5 m3/s

Температура воде: 23.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 16 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.24 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.15 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.136 m3/s

Температура воде: 29.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 6 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.710 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -26 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.58 m3/s

Температура воде: 20.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -72 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 6.38 m3/s

Температура воде: 20.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 7.86 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 209 cm

Промена водостаја: 13 cm

Протицај воде: 12.1 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -143 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 28.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 176 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 21.3 m3/s

Температура воде: 17.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 31 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.04 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 30 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 2.90 m3/s

Температура воде: 25.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -174 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.640 m3/s

Температура воде: 23.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.000 m3/s

Температура воде: 23.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -44 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 1.57 m3/s

Температура воде: 18.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -81 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 3.06 m3/s

Температура воде: 22.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 70 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 2.80 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

Обавештење обвезницима накнаде