Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Почело измуљење Јегричке у Змајеву

ЈВП „Воде Војводине“ започело је радове на измуљењу и уклањању биљне вегетације на Јегричкој у Змајеву, на делу између два […]

9. септембра 2021.

За уређење каналске мреже у Војводини додатних 600 милиона динара

У уређење каналске мреже у Војводини ове године предвиђено је улагање додатних 600 милиона динара. Ова средства обезбеђена су кроз […]

7. септембра 2021.

Почињу радови на санацији преводнице у Малом Стапару

ЈВП „Воде Војводине“ почиње радове на санацији бродске преводнице у Малом Стапару, вредне око 66,5 милиона динара. Ово је најстарија […]

25. августа 2021.

Завршени радови на Клеку и Српском Итебеју

Радови на санацији хидротехничких објеката у Клеку и Српском Итебеју, који су део пројекта „Бега“, завршени су  у превиђеном року. […]

17. августа 2021.

Пријем обвезника накнаде у Бачкој Тополи, у четвртак 12. август

Пријем обвезника накнаде за одводњавање у Бачкој Тополи, биће у четвртак 12. августа, од 8 – 14 часова.  Обвезници накнаде, […]

11. августа 2021.

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 64 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 1650 m3/s

Температура воде: 18.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 103 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 105 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1980 m3/s

Температура воде: 18.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 128 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 102 cm

Промена водостаја: 11 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 144 cm

Промена водостаја: 18 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 19.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 211 cm

Промена водостаја: 7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 247 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 433 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 2900 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 675 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 740 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: -11 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 183 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 19.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 250 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 303 m3/s

Температура воде: 19.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 333 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 138 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -75 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.070 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 128 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 229 m3/s

Температура воде: 19.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: 19 cm

Протицај воде: 371 m3/s

Температура воде: 19.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -95 cm

Промена водостаја: 11 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 167 cm

Промена водостаја: 7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 21.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 47.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 6 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 19.8 m3/s

Температура воде: 13.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -30 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.200 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 5 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.085 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -7 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.33 m3/s

Температура воде: 15.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 41 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 15.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 58 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.082 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 36 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.58 m3/s

Температура воде: 13.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.442 m3/s

Температура воде: 13.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 62 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 5.20 m3/s

Температура воде: 17.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 248 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -204 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -93 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 16.8 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -35 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 43.0 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -373 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 20 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 0.100 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 47 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.204 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 74 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -190 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1.41 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 8 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 3.90 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -221 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 8.11 m3/s

Температура воде: 15.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -135 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 15.3 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 7 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 21.0 m3/s

Температура воде: 15.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 2.70 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1.23 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 16 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 0.094 m3/s

Температура воде: 15.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 5 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.651 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -29 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.14 m3/s

Температура воде: 13.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -28 cm

Промена водостаја: 44 cm

Протицај воде: 23.2 m3/s

Температура воде: 12.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 98 cm

Промена водостаја: 47 cm

Протицај воде: 32.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 194 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 8.48 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -155 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 26.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 166 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 17.5 m3/s

Температура воде: 15.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 21 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.766 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.06 m3/s

Температура воде: 16.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -170 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 0.800 m3/s

Температура воде: 15.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -49 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 21 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1.30 m3/s

Температура воде: 15.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -86 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 2.60 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 67 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 2.68 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ