Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Завршен пројекат BABECA

Конференција поводом завршетка пројекта Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA) одржана је данас, на преводницама Бездан и Шебешфок.  Након […]

25. септембра 2020.

Јавни увид у Предлог плана управљања Спомеником природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ за период од 2020. до 2029.

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, као Управљач Спомеником природе „Храст лужњак“, огласило је на јавни увид у Предлог плана управљања […]

15. септембра 2020.

Кошење подводне вегетације

У току је кошење подводне вегетације и трске на водотоку Јегричка, од уставе у Жабљу до Инфо центра Парка природе […]

8. септембра 2020.

СТИЖУ РЕШЕЊА ЗА ЗАКУП ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

ЈВП „Воде Војводине“ обавештава закупце државног земљишта (физичка и правна лица) да je у току издавањe решења о утврђивању накнаде […]

7. септембра 2020.

У току реконструкција Хидрочворова Клек и Српски Итебеј

На хидрочворовима Клек и Српски Итебеј тренутно се изводе радови у склопу пројекта Ревитализација навигационе структуре на Бегеју (BEGA). Реконструкција […]

20. августа 2020.

Будимо одговорни, делујмо превентивно.

Перимо руке

Будимо одговорни, делујмо превентивно.

Носимо маске

Будимо одговорни, делујмо превентивно.

Држимо дистанцу

Будимо одговорни, делујмо превентивно.

Чувајмо себе и друге

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 375 cm

Промена водостаја: 18 cm

Протицај воде: 3440 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 447 cm

Промена водостаја: 17 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 411 cm

Промена водостаја: 15 cm

Протицај воде: 4030 m3/s

Температура воде: 12.2 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 382 cm

Промена водостаја: 18 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 12.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 365 cm

Промена водостаја: 24 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 395 cm

Промена водостаја: 21 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.2 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 422 cm

Промена водостаја: 13 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 428 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 546 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 6700 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 729 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 775 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 409 cm

Промена водостаја: 53 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 254 cm

Промена водостаја: 18 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 13.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 294 cm

Промена водостаја: 14 cm

Протицај воде: 859 m3/s

Температура воде: 13.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 314 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 12.4 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 392 cm

Промена водостаја: 22 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -67 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.102 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 96 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 14.4 m3/s

Температура воде: 12.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 258 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -120 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 3.60 m3/s

Температура воде: 12.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 90 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 0.070 m3/s

Температура воде: 9.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 54 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 7.72 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -4 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 720 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 2000 m3/s

Температура воде: 11.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 438 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 2520 m3/s

Температура воде: 12.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 294 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 380 cm

Промена водостаја: 13 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 12.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 89 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 136 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 104 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: 119 m3/s

Температура воде: 8.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -14 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.912 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 6 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.113 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 45 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -3 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.72 m3/s

Температура воде: 9.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 135 cm

Промена водостаја: 12 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 78 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.308 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: -1 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.222 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 34 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.503 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -169 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -77 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 3 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 71.9 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -276 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 166 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.298 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.605 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 79 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -177 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.78 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 27 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: 10.3 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -194 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 18.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -136 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 28.2 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 16 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.24 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.49 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.398 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 3 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.534 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -13 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 4.49 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -41 cm

Промена водостаја: 26 cm

Протицај воде: 17.3 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 70 cm

Промена водостаја: 12 cm

Протицај воде: 14.2 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 196 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 8.92 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 38 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -122 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: 34.8 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 177 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 21.7 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 45 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 36 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.92 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 18 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.03 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -75 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 3.88 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 60 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 2.40 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Линкови