Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Одржана вежба одбране од поплава у Бачкој Паланци

Данас је у Бачкој Паланци приказана вежба одбране од поплаве коју су заједнички организовали ЈВП „Воде Војводине, ВД „Дунав“ А. […]

22. октобра 2021.

НОВА, МОДЕРНА ОПРЕМА ЗА РИБОЧУВАРЕ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

В.д. директора ЈВП „Воде Војводине“ Срђан Кружевић данас је предао на коришћење нову, модерну опрему Рибочуварској служби предузећа. Ради се […]

21. октобра 2021.

Почели радови на ревитализацији Великог бачког канала код Сомбора

Радови на ревитализацији Великог бачког канала код Сомбора обухватиће деоницу од 820 метара, узводно од Апатинског моста, апочели су крајем […]

8. октобра 2021.

Ускоро доступно и електронско обавештавање о плаћању накнаде за одводњавање

Како би се обвезницима накнаде за одводњавање олакшао увид у стање, ЈВП „Воде Војводине“ ускоро планира да обавештења у вези […]

27. септембра 2021.

Почело измуљење Јегричке у Змајеву

ЈВП „Воде Војводине“ започело је радове на измуљењу и уклањању биљне вегетације на Јегричкој у Змајеву, на делу између два […]

9. септембра 2021.

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: -17 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1250 m3/s

Температура воде: 11.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 37 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1570 m3/s

Температура воде: 12.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 50 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 48 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 106 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 12.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 204 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 244 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 433 cm

Промена водостаја: 20 cm

Протицај воде: 2760 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 675 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 736 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: -10 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 175 cm

Промена водостаја: 15 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 237 cm

Промена водостаја: 7 cm

Протицај воде: 251 m3/s

Температура воде: 12.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 323 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 100 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -59 cm

Промена водостаја: 9 cm

Протицај воде: 0.135 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 219 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 388 m3/s

Температура воде: 11.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 59 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 487 m3/s

Температура воде: 12.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -51 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 168 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 12.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 86 cm

Промена водостаја: 64 cm

Протицај воде: 130 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 5 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 19.5 m3/s

Температура воде: 8.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -30 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.200 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 4 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.076 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -5 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.52 m3/s

Температура воде: 8.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 48 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 9.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 65 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.135 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 10 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.480 m3/s

Температура воде: 8.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 34 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 0.503 m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 70 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 7.00 m3/s

Температура воде: 10.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 258 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -189 cm

Промена водостаја: 5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -88 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 9.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -20 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 67.8 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -367 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.166 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 52 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.351 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 73 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -183 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.07 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 54 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 22.2 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -188 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 21.8 m3/s

Температура воде: 8.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -117 cm

Промена водостаја: 9 cm

Протицај воде: 26.4 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 34 cm

Промена водостаја: 13 cm

Протицај воде: 30.2 m3/s

Температура воде: 9.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 17 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 2.39 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.06 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.274 m3/s

Температура воде: 10.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 6 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.710 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -21 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.31 m3/s

Температура воде: 9.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -62 cm

Промена водостаја: 8 cm

Протицај воде: 9.64 m3/s

Температура воде: 10.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 49 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 4.98 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 209 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 12.1 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -140 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 33.3 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 164 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 16.7 m3/s

Температура воде: 12.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 20 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.698 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.06 m3/s

Температура воде: 10.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -144 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.06 m3/s

Температура воде: 11.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -47 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 21 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.30 m3/s

Температура воде: 9.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -85 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 2.70 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 86 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 3.74 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ