Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Мобилне бране за одбрану од поплава

            У оквиру прекограничне сарадње Мађарска–Србија и ИНТЕРЕГ пројекта WASIDCA који се суфинансира из ИПА фондова Европске уније, а преко […]

26. фебруара 2021.

Укинута одбрана на Тиси

Водостај Тисе и даље је у опадању, па је јутрос укинута  редовна одбрана од поплава на градилишту нове црпне станице […]

24. фебруара 2021.

Испоручена вредна опрема за одбрану од поплава

ЈВП „Воде Војводине“ обавештава јавност да је у оквиру Интеррег ИПА пројекта са Републиком Хрватском под називом „Стојимо заједно“ („Together […]

22. фебруара 2021.

Укинута редовна одбрана од поплава на Дунаву, Сави, Нери и Надели

Водостаји на  Дунаву, Сави, Нери и Надели  су у опадању па је на тим рекама укинута редовна одбрана од поплава. […]

18. фебруара 2021.

Укинута одбрана од поплава на Тамишу

На целом току Тамиша кроз Србију, јутрос је укинута редовна одбрана од поплава.  Вода се повукла и са пута Томашевац  […]

17. фебруара 2021.

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 170 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2210 m3/s

Температура воде: 5.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 236 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 221 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 2720 m3/s

Температура воде: 5.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 252 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 292 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 386 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 417 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 430 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 556 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 6700 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 734 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 780 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 410 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 508 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 498 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 1910 m3/s

Температура воде: 4.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 383 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 414 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: 65 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 4.88 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 156 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 43.0 m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 282 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -74 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 6.88 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 80 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.055 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 80 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 14.5 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 559 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: 1420 m3/s

Температура воде: 0.8 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 358 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 2000 m3/s

Температура воде: 8.9 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 225 cm

Промена водостаја: -15 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 377 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 147 cm

Промена водостаја: -32 cm

Протицај воде: 303 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 111 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 132 m3/s

Температура воде: 7.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 3.90 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.97 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 6.88 m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 132 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 8.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 90 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.630 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 2 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.286 m3/s

Температура воде: 6.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 46 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.917 m3/s

Температура воде: 6.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -71 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: 20 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 111 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: 255 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -195 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: 7.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 37 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.754 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 64 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.978 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 77 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -113 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 18.9 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 113 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 58.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -104 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 91.5 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -16 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 128 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 162 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 159 m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 46 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 10.7 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 63 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 6.36 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 4.32 m3/s

Температура воде: 8.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 2.85 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 10.9 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -36 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 19.5 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 91 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 27.2 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 252 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 27.3 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 86 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -46 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 110 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 237 cm

Промена водостаја: -35 cm

Протицај воде: 62.7 m3/s

Температура воде: 8.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 83 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 56 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 4.24 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 58 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 9.87 m3/s

Температура воде: 8.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -42 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 10.5 m3/s

Температура воде: 8.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 160 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 21.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links