Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Доспева последња рата накнаде за одводњавање

Подсећамо обвезнике накнаде за одводњавање за физичка лица да је 15. новембар рок за измирење последње рате обавезе за ову […]

10. новембра 2020.

Преводница Ботош поново у функцији

На каналу Банатска Паланка – Нови Бечеј, на преводници Ботош завршени су радови на санирању квара, тако да је преводница […]

22. октобра 2020.

Завршен пројекат BABECA

Конференција поводом завршетка пројекта Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA) одржана је данас, на преводницама Бездан и Шебешфок.  Након […]

25. септембра 2020.

Јавни увид у Предлог плана управљања Спомеником природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ за период од 2020. до 2029.

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, као Управљач Спомеником природе „Храст лужњак“, огласило је на јавни увид у Предлог плана управљања […]

15. септембра 2020.

Кошење подводне вегетације

У току је кошење подводне вегетације и трске на водотоку Јегричка, од уставе у Жабљу до Инфо центра Парка природе […]

8. септембра 2020.

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 58 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 1620 m3/s

Температура воде: 7.4 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 120 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 119 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: 2060 m3/s

Температура воде: 8.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 140 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.7 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 134 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 188 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 265 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 292 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 457 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 3900 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 685 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 750 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 137 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 172 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 237 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 379 m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 314 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 186 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -45 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.210 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 74 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 8.00 m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 248 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -122 cm

Промена водостаја: 11 cm

Протицај воде: 3.46 m3/s

Температура воде: 8.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 62 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.028 m3/s

Температура воде: 4.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 45 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 5.80 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -19 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 436 cm

Промена водостаја: -22 cm

Протицај воде: 986 m3/s

Температура воде: 7.4 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 236 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 1300 m3/s

Температура воде: 9.1 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 105 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.3 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 223 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 9.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 47.6 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 26.2 m3/s

Температура воде: 5.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -12 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.04 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 11 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.293 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 49 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 3 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.42 m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 61 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 76 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.276 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: -1 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.222 m3/s

Температура воде: 5.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 36 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.565 m3/s

Температура воде: 4.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -164 cm

Промена водостаја: 12 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -98 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.1 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -8 cm

Промена водостаја: 9 cm

Протицај воде: 58.3 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -351 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 64.5 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.298 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 58 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.655 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 77 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -182 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.17 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 34 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 13.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -180 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 26.8 m3/s

Температура воде: 4.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -119 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 69 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: 57.8 m3/s

Температура воде: 5.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 17 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 2.39 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.49 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.336 m3/s

Температура воде: 5.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 1 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.416 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -18 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.75 m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -68 cm

Промена водостаја: -24 cm

Протицај воде: 7.67 m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 87 cm

Промена водостаја: 28 cm

Протицај воде: 24.5 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 213 cm

Промена водостаја: -31 cm

Протицај воде: 13.3 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 37 cm

Промена водостаја: 12 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -135 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 30.5 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 175 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 21.0 m3/s

Температура воде: 11.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 38 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 30 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.38 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 15 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.843 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -78 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.44 m3/s

Температура воде: 7.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 65 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 2.60 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Линкови