Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 52 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1590 m3/s

Температура воде: 2.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 113 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 95 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 1920 m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 118 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 117 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 190 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 270 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 1.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 298 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 1.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 471 cm

Промена водостаја: 9 cm

Протицај воде: 3800 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 698 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 760 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 1.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 134 cm

Промена водостаја: 8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 192 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 1.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 250 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 606 m3/s

Температура воде: 1.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 303 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 0.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 191 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.50 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 366 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 758 m3/s

Температура воде: 3.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 197 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 1100 m3/s

Температура воде: 4.1 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 74 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 231 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 47.6 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 42 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 39.6 m3/s

Температура воде: 2.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 50 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 7.25 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 38 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 4.85 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 62 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: 21.5 m3/s

Температура воде: 2.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 177 cm

Промена водостаја: -35 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 136 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: 3.21 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 48 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 2.32 m3/s

Температура воде: 0.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 82 cm

Промена водостаја: -15 cm

Протицај воде: 2.84 m3/s

Температура воде: 0.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 98 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 15.2 m3/s

Температура воде: 0.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -141 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -43 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 0.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 33 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 135 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -304 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 38 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.816 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 74 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 1.55 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 91 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -170 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 3.75 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 34 cm

Промена водостаја: -31 cm

Протицај воде: 13.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -166 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 36.9 m3/s

Температура воде: 0.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -116 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 67 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 51.9 m3/s

Температура воде: 1.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.32 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 28 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.41 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 30 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 0.770 m3/s

Температура воде: 2.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 10 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.946 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -5 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 5.83 m3/s

Температура воде: 1.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -64 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 8.98 m3/s

Температура воде: 3.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 7.86 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 236 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 20.9 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -95 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 67.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 175 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 21.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 41 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 45 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 2.85 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 50 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 6.80 m3/s

Температура воде: 1.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -141 cm

Промена водостаја: -22 cm

Протицај воде: 2.24 m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 90 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 0.070 m3/s

Температура воде: 0.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -17 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 31 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.74 m3/s

Температура воде: 3.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -68 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 5.00 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 129 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 11.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

OPOMENE, REPROGRAMI I PRIGOVORI