Za zaljubljenike u plovidbu, 600 km plovnih kanala u okviru Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav (HS DTD) predstavljaju idealnu destinaciju. Mirna voda, dubok gaz i prilika da se dožive lepote netaknute prirode od plovidbe kanalima čine jedinstvenu nautičku avanturu.

Pod sloganom „Plovimo zajedno“, JVP „Vode Vojvodine“ od 2009. godine organizuju regatu povodom Međunarodnog dana Dunava, kako bi na najbolji način bili promovisani plovni potencijali Vojvodine. S jedne strane, cilj je da se rekreativni nautičari ohrabre da plove kanalima bez straha od prolaska kroz prevodnice, a sa druge strane, da se lokalne samouprave podstaknu da izađu na vodu i prepoznaju potencijal koji imaju u nautičkom turizmu. Na taj način, ostvaruje se i jedan od dugoročnih ciljeva preduzeća – stvaranje održivih vodnih resursa.

Popularno nazvana „krstarenje ravnicom“, naša regata naišla je na veliku podršku i simpatije ne samo nautičara, već i šire javnosti. Regata „Vode Vojvodine“ izrasla je u jednu od najvećih višednevnih rekreativnih plovidbi u našoj zemlji. Pored domaćih, u regati učestvuju i nautičari iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Holandije i Francuske.