Izmene i dopune plana javnih nabavki, 26. april 2024.

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 3. novembar 2023.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 14. septembar 2023.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 27. jul 2023.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 3. jul 2023.

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 16. decembar 2022.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 23. septembar 2022.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 28. jul 2022.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 29. jun 2022.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 31. maj 2022.

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 24. septembar 2021.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 29. jul 2021.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 30. mart 2021.

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke i nabavke na koje se Zakon ne primenjuje, februar 2021. godine

Plan javnih nabavki 2021. godina

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 28. decembar 2020.

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 28. novembar 2020.

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke i nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Izmene i dopune plana javnih nabavki, 26. avgust 2020.

Prethodno obaveštenje za 2020. godinu
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
Izmene i dopune plana javnih nabavki, 23. novembar 2019.
Izmene i dopune plana javnih nabavki, 26. jun 2019.
Prethodno obaveštenje za 2019. godinu
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Izmene i dopune plana javnih nabavki, 30. jul 2018.
Izmene i dopune plana javnih nabavki, 17. april 2018.
Prethodna obaveštenja za 2018. godinu
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Prethodna obaveštenja za 2017. godinu
Prethodna obaveštenja za 2016. godinu
Odluka o izmenama internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
Plan nabavki za 2015 – rebalans 3
Plan nabavki za 2015 – rebalans 2
Plan nabavki za 2015 – rebalans 1
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Plan nabavki za 2015. godinu
Plan nabavki za 2014. godinu