Plan javnih nabavki, decembar 2023. godine

Izmena plana javnih nabavki, novembar 2023.

Izmena plana javnih nabavki, septembar 2023.

Izmene plana javnih nabavki, jul 2023. godine

Izmene i dopune plana javnih nabavki, jul 2023. godine

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Izmene i dopune plana javnih nabavki, decembar 2022. godine

Izmene i dopune plana javnih nabavki, septembar 2022. godine

Izmene i dopune plana javnih nabavki, jul 2022. godine

Izmene i dopune plana javnih nabavki, jun 2022. godine

Izmene i dopune plana javnih nabavki, maj 2022. godine

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Izmene i dopune plana javnih nabavki za 2021 godinu, od 24.09.2021. godine

Izmene i dopune plana javnih nabavki, jul 2021. godine

Usklađeni plan javnih nabavki za 2020. godinu

Prethodno obaveštenje za 2020. godinu
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
Izmene i dopune plana javnih nabavki za 2019. godinu od 23. 11. 2019. godine
Izmene i dopune plana javnih nabavki za 2019. godinu od 26. 06. 2019. godine
Prethodno obaveštenje za 2019. godinu
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Izmena 2 plana javnih nabavki 30. jul 2018.
Izmena 1 plana javnih nabavki 17. april 2018.
Prethodna obaveštenja za 2018. godinu
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Prethodna obaveštenja za 2017. godinu
Prethodna obaveštenja za 2016. godinu
Odluka o izmenama internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
Plan nabavki za 2015 – rebalans 3
Plan nabavki za 2015 – rebalans 2
Plan nabavki za 2015 – rebalans 1
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Plan nabavki za 2015. godinu
Plan nabavki za 2014. godinu