Законска регулатива од значаја за поступке:

Закон о водама (Службени гласник бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18)

Одлука о утврђивању почетне закупнине водног земљишта (Службени гласник бр. 40/19)

Уредба о давању у закуп водног земљишта (Службени гласник бр. 50/19)