Zakonska regulativa od značaja za postupke:

Zakon o vodama (Službeni glasnik br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18)

Odluka o utvrđivanju početne zakupnine vodnog zemljišta (Službeni glasnik br. 40/19)

Uredba o davanju u zakup vodnog zemljišta (Službeni glasnik br. 50/19)