У Војводини се одводњава укупно 1.776.509 ha земљишта:

Бачка и Банат1.423.076 ha
Срем   353.433 ha 

Укупна дужина канала за одводњавање износи 20.094 km:

Бачка и Банат15.023 km
Срем5.071 km

Изграђени системи за одводњавање

  • Број система: 303
  • Канали: 20.094 km
  • Густина канала: 12,5 m/h
  • Цревна дренажа: 45.146 ha
  • Црпне станице: 155 са 437 m3/s