U Vojvodini se odvodnjava ukupno 1.776.509 ha zemljišta:

Bačka i Banat1.423.076 ha
Srem   353.433 ha 

Ukupna dužina kanala za odvodnjavanje iznosi 20.094 km:

Bačka i Banat15.023 km
Srem5.071 km

Izgrađeni sistemi za odvodnjavanje

  • Broj sistema: 303
  • Kanali: 20.094 km
  • Gustina kanala: 12,5 m/h
  • Crevna drenaža: 45.146 ha
  • Crpne stanice: 155 sa 437 m3/s