Vojvodina se može posmatrati kao muzej hidrotehničkog nasleđa pod otvorenim nebom. Površina od 21,506 km2, sa oko 20,000 km ukupne kanalske mreže, 600 km plovnih kanala i mnoštvom ustava, prevodnica i crpnih stanica od istorijskog značaja ukazuje da cela pokrajina Vojvodina predstavlja veliku izložbu vodoprivrednog i hidrotehničkog nasleđa.

Današnja srpska pokrajina Vojvodina oduvek je bila jedna od najplodnijih močvarnih površina u Evropi, kao rezultat složenih aktivnosti u oblasti hidrotehničkog inženjeringa koje su se sprovodile kroz vekove. Prvi kanali su izgrađeni na početku 18. veka. Do tada, reke su nemilosrdno plavile plodno zemljište pretvarajući ga u ritove i močvare. Kanalska mreža koja je povezivala reke Dunav i Tisu proširena je za vreme Industrijske revolucije u 19. veku i na taj način usmerila razvoj čitave zajednice. Na kanalima Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav danas postoje veoma vredni i dobro očuvani objekti industrijskog nasleđa koji predstavljaju potencijalne turističke atrakcije.