ПЛАН за давање у закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине за постављање плутајућих објеката

.

OДЛУКA о покретању поступка за давање у закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине путем прикупљања писаних понуда за постављање плутајућих објеката

.

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине за постављање плутајућих објеката (ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНИКУ 29.6.2018)

.

ПОНУДА за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине у сврху постављања плутајућих објеката

.
Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху постављања плутајућих објеката

.
Исправка јавног огласа за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине за постављање плутајућих објеката

.

Исправка јавног огласа (2) за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине за постављање плутајућих објеката (објављено у листу „Дневник“ 12. јула 2018)