PLAN za davanje u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za postavljanje plutajućih objekata

.

ODLUKA o pokretanju postupka za davanje u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine putem prikupljanja pisanih ponuda za postavljanje plutajućih objekata

.

JAVNI OGLAS za prikupljanje pisanih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za postavljanje plutajućih objekata (OBJAVLJEN U DNEVNIKU 29.6.2018)

.

PONUDA za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u svrhu postavljanja plutajućih objekata

.
Ugovor o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u svrhu postavljanja plutajućih objekata

.
Ispravka javnog oglasa za prikupljanje pisanih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za postavljanje plutajućih objekata

.

Ispravka javnog oglasa (2) za prikupljanje pisanih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za postavljanje plutajućih objekata (objavljeno u listu „Dnevnik“ 12. jula 2018)