Mr Laslo Feher, predsednik Nadzornog odbora

Mr Laslo Feher, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Odsek za saobraćaj, gde je stekao i zvanje magistra tehničkih nauka 2006. godine.

Od 1993. godine je preduzetnik i vlasnik Agencije za veštačenje „FL“ u Bačkom Gradištu. Pre toga je radio u Zavodu za sudska veštačenja u Novom Sadu i u preduzeću „Bečejtrans“ u Bečeju, na mestu tehničkog direktora.

Stalni je sudski veštak od 1996. godine.

Od jula 2014. godine je predsednik Nadzornog odbora JVP „Vode Vojvodine“ u Novom Sadu. U prethodnom periodu obavljao je funkcije predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Bečeju (septembar 2013 – jul 2014), predsednika Upravnog odbora JP „Stankom“ u Bečeju (januar 2009 – avgust 2010), člana Komisije za planove Opštine Bečej (2006 – 2012). Pokrajinski poslanik, zamenik predsednika Odbora za privredu i član Odbora za lokalne samouprave bio je u periodu od 2008 – 2012. godine.

Rođen je 1962. godine u Novom Sadu.


MSc Gordana Ćuk, član Nadzornog odbora

MSc Gordana Ćuk, diplomirani ekonomista – master, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, smer Finansije i računovodstvo 1998. godine, a master studije završila 2009. godine na istom fakultetu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje.

U Privrednoj komori Srbije, od ove godine, savetnik je Regionalne privredne komore Južnobačkog okruga. U prethodnom periodu bila je generalni sekretar u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, od 2012. do 2016. godine, a pre toga, dve godine zamenik generalnog sekretara. Tokom 2013. i 2014. godine bila je izvršni direktor za ekonomske poslove u AD „Novosadski sajam“.

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad radila je od 2002. do 2012. godine, a poslednje četiri godine kao finansijski direktor. Od 1999. do 2002. godine radila je kao inspektor finansijske policije u Republičkoj upravi javnih prihoda – Regionalni centar Novi Sad.

Stručni ispit za rad u organima državne uprave položila je 2002. godine, revizor je postala 2001. godine, a ovlašćeni računovođa Saveza računovođa i revizora Srbije 2000. godine. Poseduje više sertifikata profesionalnog usavršavanja. Učestvovala je u više regionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata.

Govori engleski jezik.

Rođena je 24. oktobra 1973. godine.


Andrej Konstantinović, član Nadzornog odbora

Andrej Konstantinović, diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, smer zaštita bilja 2008. godine, a zvanje master ekologije stekao je 2015. godine na Univerzitetu Fimek u Novom Sadu.

Kao mladi istraživač učestvovao je na projektima Poljoprivrednog fakulteta, Uprave grada Novog Sada, na mapiranju i suzbijanju alergena biljke Ambrosia artemisifiolia, kao i na projektima suzbijanja korova na kanalima koje je vodio Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Od 2007. do 2008. godine radio je kao pripravnik u firmi „Agrokop“, a od 2008. do 2010. godine kao inženjer saradnik u firmi „Ciklonizacija“ d.o.o.

U periodu od 2010. do 2017. godine radio je na mestu nadzora za biljnu vegetaciju u Tehničkom sektoru JVP „Vode Vojvodine“. Tokom 2017. i 2018. radio je na mestu koordinatora u Sektoru za Hidrosistem DTD, a 2018. godine postavljen je za rukovodioca Službe upravljanja i korišćenja prirodnih resursa u Tehničkom sektoru JVP „Vode Vojvodine“.

Rođen je 3. decembra 1981. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.