Mr Laslo Feher, predsednik Nadzornog odbora

Mr Laslo Feher, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Odsek za saobraćaj, gde je stekao i zvanje magistra tehničkih nauka 2006. godine.

Od 1993. godine je preduzetnik i vlasnik Agencije za veštačenje „FL“ u Bačkom Gradištu. Pre toga je radio u Zavodu za sudska veštačenja u Novom Sadu i u preduzeću „Bečejtrans“ u Bečeju, na mestu tehničkog direktora.

Stalni je sudski veštak od 1996. godine.

Od jula 2014. godine je predsednik Nadzornog odbora JVP „Vode Vojvodine“ u Novom Sadu. U prethodnom periodu obavljao je funkcije predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Bečeju (septembar 2013 – jul 2014), predsednika Upravnog odbora JP „Stankom“ u Bečeju (januar 2009 – avgust 2010), člana Komisije za planove Opštine Bečej (2006 – 2012). Pokrajinski poslanik, zamenik predsednika Odbora za privredu i član Odbora za lokalne samouprave bio je u periodu od 2008 – 2012. godine.

Rođen je 1962. godine u Novom Sadu.


MSc Gordana Ćuk, član Nadzornog odbora

MSc Gordana Ćuk, diplomirani ekonomista – master, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, smer Finansije i računovodstvo 1998. godine, a master studije završila 2009. godine na istom fakultetu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje.

U Privrednoj komori Srbije, od ove godine, savetnik je Regionalne privredne komore Južnobačkog okruga. U prethodnom periodu bila je generalni sekretar u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, od 2012. do 2016. godine, a pre toga, dve godine zamenik generalnog sekretara. Tokom 2013. i 2014. godine bila je izvršni direktor za ekonomske poslove u AD „Novosadski sajam“.

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad radila je od 2002. do 2012. godine, a poslednje četiri godine kao finansijski direktor. Od 1999. do 2002. godine radila je kao inspektor finansijske policije u Republičkoj upravi javnih prihoda – Regionalni centar Novi Sad.

Stručni ispit za rad u organima državne uprave položila je 2002. godine, revizor je postala 2001. godine, a ovlašćeni računovođa Saveza računovođa i revizora Srbije 2000. godine. Poseduje više sertifikata profesionalnog usavršavanja. Učestvovala je u više regionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata.

Govori engleski jezik.

Rođena je 24. oktobra 1973. godine.


Bojana Šašić, član Nadzornog odbora – predstavnik zaposlenih

Bojana Šašić, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture, diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer Pejzažna arhitektura.

U JVP „Vode Vojvodine“ od 2022. godine je izvršni koordinator u Sektoru za razvoj.

U JKP „Gradsko zelenilo“ od 2013. radila je kao samostalni stručni saradnik, a zatim i kao inženjer operativac. Nakon toga bila je na pozicijama rukovodilac radne jednice, a zatim i kao rukovodilac iz oblasti podizanja i održavanja zelenila. Od 2018. do 2022. bila je pomoćnik direktora.

Kao saradnik učestvovala je na brojnim projektima, uključujući i nekoliko prekograničnih i mećunarodnih.

Dobitnik je nagrade 2006. godine iz Fonda za mlade talente, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, za osvojeno II mesto na republičkom takmičenju iz predmeta cvećarstvo i dendrologija.

Govori engleski i nemački jezik.

Rođena je 11. januara 1988. godine.