УГОВОР о закупу водног земљишта у јавној својини на територији АПВ – за рибњаке

ПОНУДА за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АПВ – за рибњаке

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АПВ – за рибњаке (објављен у Блицу, 18.05.2022. године)

ОДЛУКА о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АПВ – за рибњаке

РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АПВ – за рибњаке

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у својини Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке

Решење о образовању Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине- за рибњаке

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке, објављен у дневном листу Дневник 14. 3. 2020

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у својини Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке 18.5.2020.

Решење о образовању Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине- за рибњаке 18.5.2020.

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке, објављен у дневном листу Дневник 23. 5. 2020.

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке 22. 5. 2020.