Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у својини Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке

.

Решење о образовању Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине- за рибњаке

.

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке, објављен у дневном листу Дневник 14. 3. 2020

.

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке

.

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у својини Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке 18.5.2020.

.

Решење о образовању Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине- за рибњаке 18.5.2020.

.

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке, објављен у дневном листу Дневник 23. 5. 2020.

.

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине – за рибњаке 22. 5. 2020.