UGOVOR o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV – za ribnjake

PONUDA za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV – za ribnjake

JAVNI OGLAS za prikupljanje pisanih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV – za ribnjake (objavljen u Blicu, 18.05.2022. godine)

ODLUKA o pokretanju postupka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV – za ribnjake

REŠENJE o obrazovanju Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV – za ribnjake

ODLUKA o pokretanju postupka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV

REŠENJE o obrazovanju Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV

JAVNI OGLAS za prikupljanje pisanih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV (objavljen u Blicu, 6. 3. 2021. godine)

PONUDA za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV

UGOVOR o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji APV

Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup vodnog zemljišta u svojini Autonomne pokrajine Vojvodine – za ribnjake

Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine- za ribnjake

Javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine – za ribnjake, objavljen u dnevnom listu Dnevnik 14. 3. 2020

Ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine – za ribnjake

Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup vodnog zemljišta u svojini Autonomne pokrajine Vojvodine – za ribnjake 18.5.2020.

Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine- za ribnjake 18.5.2020.

Javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine – za ribnjake, objavljen u dnevnom listu Dnevnik 23. 5. 2020.

Ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine – za ribnjake 22. 5. 2020.