Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav (Hs DTD) povezuje tokove reka Dunav i Tisa kroz Vojvodinu i predstavlja jedinstveni hidrotehnički sistem, čije osnovne namene su: odvodnjavanje, navodnjavanje, snabdevanje vodom, prihvatanje upotrebljenih voda, plovidba, prihvatanje vode sa teritorije susednih zemalja, šumarstvo, ribolov, turizam i rekreacija. 

Održavanje i funkcionisanje Hs DTD finansira se iz Budžetskog fonda za vode i to iz: naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema, i naknade za korišćenje vodnog dobra.

Preko Hs DTD odvodnjava se ukupno 1.060.000 ha zemljišta i to: iz Bačke 550.000 ha, a iz Banata 510.000 ha.

Preko Hs DTD sa naše teritorije odvodnjava se 1.060.000 ha zemljišta, sa mađarske teritorije 159.000 ha, a sa rumunske teritorije 285.000 ha zemljišta.

Hs DTD prihvata 326 m³/s vode i to: u Bačkoj 156 m³/s, a u Banatu 170 m³/s.

Iz Hs DTD moguće je navodnjavati 510. 000 ha i to: u Bačkoj 210.000 ha (84 m³/s), a u Banatu 300.000 ha (120 m³/s).

Dužina plovnih kanala Hs DTD iznosi 600,6 km i to: u Bačkoj 355,5 km, a u Banatu 245,1 km.

Na Hs DTD plovidba teretnjaka nosivosti do 1.000 t trenutno je moguća na 345,3 km, plovila nosivosti 500 t na 558,3 km i plovila od 200 t nosivosti mogu ploviti na 600,6 km. Na kanalima Hs DTD ima oko 30 pretovarnih mesta – pristaništa, specijalizovanih pristaništa i pristaništa sa deponijom. Mogući godišnji promet na plovnim kanalima Hs DTD je oko 7.000.000 t. U proteklih nekoliko godina promet iznosi oko 1.000.000 t, a najveći ostvareni promet je bio 1979. godine i iznosio je 4.213.000 t. Vrste robe: šljunak i pesak – 80%, kamen – 5%, poljoprivredni proizvodi 1 – 2%, drvo 3 – 5%, ugalj, metali, nafta i naftni derivati – do 10%.

Istorijat gradnje Hs DTD

 • 1802. godine izgrađen Veliki bački kanal (projekat vodio inženjer Josif Kiš), dužine 114 km, i smatra se pretečom Hs DTD
 • 1947. godine inženjer Nikola Mirkov izdejstvovao dozvolu za početak rada na projektu izgradnje Hs DTD i obezbedio sredstva
 • 1957. godine je završen projekat
 • 1977. godine završetkom gradnje se smatra puštanje u rad brane na Tisi
 • Ukupna dužina kanalske mreže 960 km, uključujući i prirodne delimično rekonstruisane vodotoke
 • Kanalska mreža je plovna na 600 km
 • Povezuje 80 naselja, a Kanalu gravitira 50% ukupnog stanovništva Vojvodine
 • Izgrađeno je 24 regulacionih ustava uključujući i branu na Tisi kod Novog Bečeja
 • 5 sigurnosnih ustava, 16 brodskih prevodnica, 6 velikih crpnih stanica, 86 novih mostova (64 drumska, 21 železnički i 1 pešački)
 • Iskopano je 130 miliona kubika zemlje (a za Panamski kanal je iskopano 179 miliona kubika zemlje)
 • Za potrebe izgradnje je urađeno 1300 elaborata na 135.000 kucanih strana i preko 35.000 grafičkih crteža, istraživački, studijski i projektni radovi trajali su 10 godina, a izrada glavnih projekata do početka izgradnje
 • Za potrebe gradnje je snimljeno 1,7 miliona hektara zemljišta, i na taj način napravljene nove karte Bačke i Banata
 • Učestvovalo je 400 inženjera
 • Ugrađeno je pola miliona kubika betona