ЈВП „Воде Војводинe“ основано је ради трајног, стручног и ефикасног обављања послова у управљању водама, као и омогућавања физичким и правним лицима да под једнаким условима користе воду из водотока и водопривредних објеката којима предузеће управља.

Кориснички сервис ЈВП „Воде Војводине“ представља функционални сервис корисника добара и услуга нашег предузећа и пружа Вам могућност да путем телефона, е-поште и веб сајта добијете опште информације о Вашим захтевима и потребама, као и појединачне информације о свим услугама и делатностима из надлежности предузећа.

У жељи да Вам омогућимо да што лакше ступите у контакт са нама, нудимо Вам могућност да нас контактирате на следећи начин:

  • бесплатним позивом на број 0800 21 21 21 (позиви су могући из фиксних и мобилних мрежа)
  • на имејл: korisnik@vodevojvodine.rs