JVP „Vode Vojvodine“ osnovano je radi trajnog, stručnog i efikasnog obavljanja poslova u upravljanju vodama, kao i omogućavanja fizičkim i pravnim licima da pod jednakim uslovima koriste vodu iz vodotoka i vodoprivrednih objekata kojima preduzeće upravlja.

Korisnički servis JVP „Vode Vojvodine“ predstavlja funkcionalni servis korisnika dobara i usluga našeg preduzeća i pruža Vam mogućnost da putem telefona, e-pošte i veb sajta dobijete opšte informacije o Vašim zahtevima i potrebama, kao i pojedinačne informacije o svim uslugama i delatnostima iz nadležnosti preduzeća.

U želji da Vam omogućimo da što lakše stupite u kontakt sa nama, nudimo Vam mogućnost da nas kontaktirate na sledeći način: