Модел уговора о закупу водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху постављања монтажних објеката привременог карактера за обављање делатности (киоск, тезга, покретни мобилијар и слично)

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера за обављање делатности (ОБЈАВЉЕН У БЛИЦУ 29.08.2023. године)

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине путем прикупљања писаних понуда за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера за обављање делатности (киоск, тезга, покретни мобилијар и слично)