Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Јавне набавке

Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 17/01/2018
Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 11/01/2018
Врста: Услуге
Рок за достављање понуде:: 11/01/2018
Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 10/01/2018
Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 18/01/2018
Врста: Радови
Рок за достављање понуде:: 10/01/2018
Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 21/12/2017

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ