Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

ЈВП „Воде Војводине“ започело је радове на измуљењу и уклањању биљне вегетације на Јегричкој у Змајеву, на делу између два […]

9. септембра 2021.

Уз решења за ову годину, обвезници су добили и обавештења о евентуалном дугу из претходног периода.  За доспела, а неизмирена […]

6. августа 2021.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ