Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

ЈВП „Воде Војводине“ подсећа обвезнике накнаде за одводњавање да је за комуникацију са њима искључиво намењен број 0800 21 21 […]

25. јуна 2021.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ