ЈВП „Воде Војводине“ додељене су следеће риболовне воде: река Дунав, од моста код Бачке Паланке до моста код Бешке; део рибарског подручја Банат за риболовне воде основне и детаљне каналске мреже, Бегеј, Златица и Караш; део рибарског подручја Бачка за риболовне воде основне и детаљне каналске мреже и АК „Чонопља“.

Контакт Службе за рибарство ЈВП „Воде Војводине“ је 021/4881-575.

Риболовне дозволе

Одговарајућим прописима одређени су услови за бављење риболовом, алат, опрема и средства за риболов, те ловостаји. ЈВП „Воде Војводине“ издаје годишње дозволе према ценама дефинисаним законом.

Дозволе за рекреативни риболов

Годишња дозвола за рекреативни риболов7.000,00 дин
Годишња дозвола за особе старије од 65 година, особе са телесним оштећењем од 60-79 процената, као и за жене3.500,00 дин
Годишња дозвола за особе са телесним оштећењима од 80 процената и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60 и више процената и за млађе од 18 година600,00 дин
Дневна дозвола за рекреативни риболов1.000,00 дин
Вишедневна дозвола (до седам дана)2.000,00 дин
Годишња дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју за Парк природе „Јегричка“4.000,00 дин
Годишња дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју за Парк природе „Бељанска бара“4.000,00 дин

Дозволе за привредни риболов

Годишња дозвола за привредни риболов120.000,00 дин
Годишња дозвола за привредни риболов бућком30.000,00 дин

Ловостај

Риба уловљена у току ловостаја, као и примерци чија је дужина мања од прописане ово наредбом МОРА се ОДМАХ, на месту улова, вратити у риболовну воду са што мање оштећења. Одредбе ове наредбе се не односе на рибу произведену у рибњацима и на рибу која је увезена.

Дужина рибе мери се праволинијски од врха губице до средине основе репног пераја, а дужина шкољке мери се од једне до друге ивице дуж најдуже осе љуштуре.

ТРАЈНО се забрањује улов за следеће врсте риба: моруна, сим, паструга, атлантска јесетра, дунавска јесетра, кечига, главатица, дунавска харинга, црноморска харинга, црнка, светлица, дримски шарадан, лињак, златни караш, све врсте рода, чиков, велики вретенар, мали вретенар, рак речни и рак поточни.

ПРИВРЕМЕНО се забрањује улов за следеће врсте риба, у наведеном периоду:

1. фебруар – 31. мартштука
1. март – 31. мајлипљен
1. март – 31. августмладица
1. март – 30. априлсмуђ, смуђ камењар
1. април – 31. мајшаран
15. април – 31. мајмрена, деверика, плотица, јаз, клен и скобаљ
15. април – 15. јунбуцов
1. мај – 15. јунсом
1. октобар – 1. мартсве врсте пастрмки (поточна, дримска, охридска, македонска, дужичаста), обе врсте златовчица (језерска и поточна)

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рекреативни риболов младице, свих врста пастрмки, обе врсте златовчица и липљена током ЦЕЛЕ године од 21 до 03 часа у периоду летњег рачунања времена и од 18 до 05 часова у периоду зимског рачунања времена.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рекреативни риболов осталих врста риба токо ЦЕЛЕ године од 21-03 часова у периоду летњег рачунања времена и од 18-05 часова у периоду зимског рачунања времена, осим ако корисник рибарског подручја другачије не одреди.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ лов и промет следећих врста чија је дужина МАЊА од наведених: младица (100 cm), поточна пастрмка (25 cm), дужичаста пастрмка (25 cm), охридска пастрмка (40 cm), дримска пастрмка (25 cm), македонска пастрмка (25 cm), језерска златовчица (25 cm), поточна златовчица (20 cm), липљен (30 cm), штука (40 cm), мрена (25 cm), поточна мрена (15 cm), шаран (30 cm), деверика (20 cm), плотица (20 cm), јаз (20 cm), скобаљ (20 cm), клен (20 cm), буцов (30 cm), носара (15 cm), кркуше (10 cm), сом (60 cm), смуђ (40 cm), смуђ камењар (25 cm), гргеч (10 cm), манић (10 cm), речна шкољка (8 cm).

ДОЗВОЉЕН је неограничен свих алохтоних врста, и то: сивог толстолобика, белог толстолобика, амура, обе врсте америчког сомића, сунчице, амурског чебачока, амурског спавача, великоустог баса, бабушке, свих врста рода, краткокљуног шилцета.