JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 25
21101 Novi Sad
Tel: +381 21 4881 888
office@vodevojvodine.rs


KORISNIČKI SERVIS
0800 21 21 21 (besplatan poziv)
korisnik@vodevojvodine.rs


Direktor

Srđan Kružević
skruzevic@vodevojvodine.rs


Kabinet direktora

Šef kabineta direktora

Jovana Medenica

jmedenica@vodevojvodine.rs


Služba za odnose s javnošću

Rukovodilac

Anica Dugalić
adugalic@vodevojvodine.rs


Služba za upravljanje projektima

Rukovodilac

Tamara Slavković

tslavkovic@vodevojvodine.rs


Izvršni direktor

Danka Vasiljević

dvasiljevic@vodevojvodine.rs


Tehnički sektor

Pomoćnik direktora

Igor Kolaković

ikolakovic@vodevojvodine.rs


Sektor za Hs DTD

Pomoćnik direktora
Stevan Ilinčić
silincic@vodevojvodine.rs


Sektor za ekonomske i finansijske poslove

Pomoćnik direktora
Katarina Delibašić
kdelibasic@vodevojvodine.rs


Sektor za pravne i opšte poslove

Pomoćnik direktora
Siniša Adamović
sadamovic@vodevojvodine.rs


Sektor za razvoj

Pomoćnik direktora

Adrijana Zagorac

azagorac@vodevojvodine.rs


Kontakt formular: