ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 25
21101 Нови Сад,
Тел: +381 21 4881 888
office@vodevojvodine.rs
korisnik@vodevojvodine.rs


КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР
0800 21 21 21 (Бесплатан позив)
+381 21 48 81 433


Директор

Славко Врнџић
svrndzic@vodevojvodine.rs


Служба за односе с јавношћу и протокол

Аница Дугалић

Руководилац
adugalic@vodevojvodine.rs


Извршни директор

за област технике, развоја и Хс ДТД
Александар Николић
anikolic@vodevojvodine.rs


Технички сектор

Помоћник директора
Александар Коцан
akocan@vodevojvojvodine.rs


Сектор за Хс ДТД

Помоћник директора
Стеван Илинчић
silincic@vodevojvodine.rs


Сектор за економске и финансијске послове

Помоћник директора
Љубиша Етински
ljetinski@vodevojvodine.rs


Сектор за правне и опште послове

Помоћник директора
Жељко Миљуш
zmiljus@vodevojvodine.rs


Сектор за развој

Помоћник директора
Зоран Грегоровић
zgregorovic@vodevojvodine.rs