ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 25
21101 Нови Сад
Тел: +381 21 4881 888
office@vodevojvodine.rs


КОРИСНИЧКИ СЕРВИС
0800 21 21 21 (бесплатан позив)
korisnik@vodevojvodine.rs


Директор

Срђан Кружевић
skruzevic@vodevojvodine.rs


Кабинет директора

Шеф кабинета директора

Јована Меденица

jmedenica@vodevojvodine.rs


Служба за односе с јавношћу

Руководилац

Аница Дугалић
adugalic@vodevojvodine.rs


Служба за управљање пројектима

Руководилац

Александра Мирчић

amircic@vodevojvodine.rs


Извршни директор

Данка Васиљевић

dvasiljevic@vodevojvodine.rs


Технички сектор

Помоћник директора

Игор Колаковић

ikolakovic@vodevojvodine.rs


Сектор за Хс ДТД

Помоћник директора
Стеван Илинчић
silincic@vodevojvodine.rs


Сектор за економске и финансијске послове

Помоћник директора
Катарина Делибашић
kdelibasic@vodevojvodine.rs


Сектор за правне и опште послове

Помоћник директора
Синиша Адамовић
sadamovic@vodevojvodine.rs


Сектор за развој

Помоћник директора

Адријана Загорац

azagorac@vodevojvodine.rs


Контакт формулар: