ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 25
21101 Нови Сад,
Тел: +381 21 4881 888
office@vodevojvodine.rs
korisnik@vodevojvodine.rs


КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР
0800 21 21 21 (Бесплатан позив)
+381 21 48 81 433


Директор

Срђан Кружевић
skruzevic@vodevojvodine.rs


Служба за односе с јавношћу и протокол

Руководилац

Аница Дугалић
adugalic@vodevojvodine.rs


Извршни директор

за област технике, развоја и Хс ДТД


Технички сектор

Помоћник директора

Божана Приор

bprior@vodevojvojvodine.rs


Сектор за Хс ДТД

Помоћник директора
Стеван Илинчић
silincic@vodevojvodine.rs


Сектор за економске и финансијске послове

Помоћник директора
Катарина Делибашић
kdelibasic@vodevojvodine.rs


Сектор за правне и опште послове

Помоћник директора
Синиша Адамовић
sadamovic@vodevojvodine.rs


Сектор за развој

Помоћник директора
Александар Николић
anikolic@vodevojvodine.rs

Контакт формулар: