Славко Врнџић, дипломирани грађевински инжењер, дипломирао на Грађевинском факултету у Суботици 1985. године, смер Хидротехника.

Члан је Инжењерске коморе Србије, стални судски вештак за област грађевинарства, стални консултант и асистент Факултета техничких наука у Новом Саду на екстерним пројектима у сфери пројектовања, надзора и изградње.

Активно, као консултант, учествовао је у више међународних пројеката. Има огромно пројектантско, извођачко и менаџерско искуство на пројектима у вези са регулисањем вода на подручју АП Војводине.

За директора ЈВП “Воде Војводине” именован је на седници Покрајинске владе од 14. септембра 2017. године. У претходних годину дана, обављао је функцију вршиоца дужности директора ЈВП „Воде Војводине“, а пре тога био је вишегодишњи директор водопривредног предузећа  ДТД „Северна Бачка“, Суботица.

Рођен је 29. 08. 1960. године у Суботици.

Ожењен је, отац једног детета.