Direktor JVP „Vode Vojvodine“ Srđan Kružević

Srđan Kružević, master ekonomista, imenovan je za direktora JVP „Vode Vojvodine“ na sednici Pokrajinske vlade od 5. 12. 2021. godine.

Funkciju vršioca dužnosti direktora JVP „Vode Vojvodine“ obavljao je od 12. 11. 2020. godine. Pre toga, četvorogodišnji mandat proveo je na funkciji zamenika gradonačelnika Novog Sada.

Od 2012. do 2014. godine bio je generalni direktor u Privrednom društvu za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ d.o.o. U januaru 2014. godine, dodeljeno mu je priznanje za najboljeg poslovnog čoveka u javnom sektoru u 2013. godini.

U JP „Srbijagas“ bio je savetnik generalnog direktora za investicije, a od 2011. do 2013. godine je član Skupštine u Privrednom društvu „Panonske termoelektrane – toplane“ u Novom Sadu, dok je u Fondu za razvoj AP Vojvodine od 2009. do 2012. godine bio predsednik Nadzornog odbora. Takođe, u tom periodu je radio u „Promont grup“ d.o.o. Novi Sad.

Za poslanika u Skupštini Republike Srbije izabran je na izborima 2014, a potom i 2016. godine. Kao član Parlamentarne skupštine Jugoistočne Evrope bio je zadužen za energetiku, infrastrukturu i privredu u ime Skupštine Republike Srbije. Biran je i za poslanika u Skupštini APV na izborima 2016. godine.

Rođen je 1977. godine u Novom Sadu.