Karta odbrambenih linija u Vojvodini
Karta odbrambenih linija u Vojvodini

Ukupna dužina odbrambenih nasipa u Vojvodini je 1.460 km.

Od toga duž:

Dunava …………………. 304,16 km

Tise …………………….. 289,63 km                               

Save …………………….. 119,77 km                           

Tamiša ………………… 86,04 km

Oba Begeja ……………. 127,79 km

Ostali nasipi ……… 532,62 km

Nasipi su rekonstruisani na stogodišnju vodu na oko 95% ukupne dužine Dunava, a na Tisi i Savi na oko 85% ukupne dužine.

Ukupna dužina nerekonstruisanih i neizgrađenih odbrambenih nasipa iznosi 204 km, odnosno 283 km zajedno sa graničnim nasipima. 

Za odbranu od spoljnih voda koriste se i mikroakumulacije: „Veliko Središte“, „Mesić“, „Borkovac“, „Pavlovci“, „Ljukovo“, „Sot“ i „Moharač“, kao i ustava i crpna stanica „Bosut“.

Više od 80% Vojvodine ugroženo je od unutrašnjih voda:

  1. Direktno ugroženo 1.630.648 ha
  2. Delimično ugroženo 209.423 ha

KARTE UGROŽENOSTI I KARTE RIZIKA OD POPLAVA

U skladu sa Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS“ broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-i dr.) upravljanje rizicima od štetnog dejstva voda obuhvata izradu preliminarne procene rizika od poplava, izradu karata ugroženosti od poplava i karata rizika od poplava kao i izradu i sprovođenje planova upravljanja rizicima od poplava.

Karte ugroženosti i karte rizika od poplava izrađuje javno vodoprivredno preduzeće za teritoriju svoje nadležnosti za period od šest godina, nakon čega se obavlja preispitivanje i ažuriranje karata.

Karte se izrađuju za značajna poplavna područja utvrđena Preliminarnom procenom rizika od poplava.

U cilju upoznavanja javnosti, karte su javne i mogu se videti na na internet portalima Reubličke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“.

Karte ugroženosti od poplava prikazuju podatke o granici dosezanja poplave za različite povratne periode kao i klase dubina vode.

Na kartama rizika od poplava su prikazane moguće štetne posledice na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti.

Karte su rezultat tri projekta opisana u nastavku, koja su rađena u različitim vremenskim periodima, prilikom čije izrade su korišćene podloge i podaci različite preciznosti i kvaliteta.

Karte ugroženosti i karte rizika od poplava su izrađene za potrebe izrade plana upravljanja rizicima od poplava i nisu predviđene za korišćenje u druge svrhe.

KRATAK OPIS PROJEKATA:

Danube FloodRisk Project

Zadatak DanubeFloodRisk projekta je bio izrada karata ugroženosti i karata rizika od poplava za reku Dunav, u kome su učstvovale zemlje članice Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for the Protection of the Danube River / ICPDR). Izrađeni su Atlasi u razmeri 1:100 000. Karte su izrađene 2012. godine.

http://www.icpdr.org/main/activities-projects/danube-floodrisk-project

https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/dfrmp2015-map1_hfs.pdf

SoFPAS in Serbia (Study of Flood Prone Areas in Serbia -Phase 1)

Projekat SoFPAS 1 je obuhvatio izradu karata ugroženosti i karata rizika od poplava na:

levoj i desnoj strani reke Dunav između beogradske opštine Zemun (km 1175) i uzvodnog kraja klisure Gvozdene kapije (km 1040), uključujući i delove grada Beograda duž Dunava, odnosno opština Zemun, Novi Beograd, Stari Grad, Palilula i Grocka

područja na većim rekama u slivu Velike Morave.

Projekat izrade karata ugroženosti i karata rizika od poplava u trajanju od 15. marta 2010. godine do 14. marta 2012. godine je realizovan uz podršku EU Programa za Republiku Srbiju, IPA 2007.

Projekat IPA 2014-2020 Flood recovery Serbia

U okviru realizacije Programa pretpristupne pomoći IPA 2014, Specijalna mera za obnovu nakon poplava i upravljanje rizikom od poplava – Srbija“ sredstvima donacije u skladu sa Sporazumom o implementaciji donacije EU u vezi Nacionalnog programa za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije, zaključenog između Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u ime Vlade Republike Srbije i Svetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj /Međunarodno udruženje za razvoj), u komponenti 2. je predviđena izrada karata ugroženosti i karata rizika od poplava.

Implementaciju projekta je vršila kancelarija Svetske banke u Beogradu, a koordinaciju Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Ministarstvo poljoprivrede, šumartva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode i Javna vodoprivredna preduzeća su krajnji korisnici rezultata komponente projekta izrade karata ugroženosti i karata rizika od poplava.

Ovim projektom je obuhvaćena izrada karata ugroženosti i karata rizika od poplava za preostala značajna poplavna područja u Srbiji (74 značajno poplavna područja).

UPUTSTVO:

U tabeli, su navedeni nazivi značajno poplavnih područja definisani u Preliminarnoj proceni rizika od poplava za teritoriju Republike Srbije (2019).

Za navedena značajna poplavna područja su dati linkovi za preuzimanje karte ugroženosti i karte rizika od poplava.

Redni brojVodotokZnačajna poplavna područjaKarte ugroženosti od poplavaKarte rizika od poplava
1Dunavod granice sa Republikom Bugarskom do brane HE „Đerdap 2“Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
2Dunavkroz Golubac i uzvodno do granice sa MađarskomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
3Timokcelim tokomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
4Beli Timokcelim tokomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
5Crni Timokod sastava sa Belim Timokom do i kroz Gamzigradsku BanjuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
6Trgoviški Timokod sastava sa Svrljiškim Timokom i uzvodno kroz KnjaževacKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
7Svrljiški Timokod sastava sa Trgoviškim Timokom i uzvodno kroz KnjaževacKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
8Svrljiški Timokkroz SvrljigKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
9Jasenička rekaod ušća do ušća Dupljanske rekeKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
10Pekod ušća do i kroz VolujuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
11Mlavaod ušća do i kroz LeskovacKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
12Mlava i Tisnica*kroz ŽagubicuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
13Busurod ušća do brane „Busur“Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
14Vitovnicaod ušća do i kroz AljudovoKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
15Nerana zajedničkom sektoru sa RumunijomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
16Kanal Banatska Palanka – Novi Bečej (Hs DTD)od ušća do uliva TamišaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
17Karašod ušća do granice sa RumunijomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
18Vršački kanal i Markovački potokod ušća Vršačkog kanala do brane „Veliko Središte“Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
19Moravica (Vršac)od ušća do granice sa RumunijomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
20Rojgaod ušća do granice sa RumunijomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
21Brzavaod ušća do granice sa RumunijomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
22Tamišod ušća do granice sa RumunijomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
23Tisaod ušća do granice sa MađarskomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
24Kanal Begej (Hs DTD)od ušća do Kanala Banatska Palanka – Novi Bečej (Hs DTD)Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
25Plovni Begej (Hs DTD)od ušća do granice sa RumunijomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
26Stari Begejod ušća do granice sa RumunijomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
27Zlaticaod ušća do granice sa RumunijomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
28Savaod ušća do granice sa Republikom HrvatskomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
29Topčiderska rekaod ušća do ušća potoka PalankaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
30Barička reka*od ušća do i kroz BaričKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
31Kolubaracelim tokomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
32Tamnavaod ušća do i kroz KoceljevuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
33Ubod ušća do puta Ub-KoceljevaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
34Gračica*od ušća do i kroz UbKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
35Turijaod ušća do VenčanaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
36Beljanicaod ušća do BeljineKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
37Barajevska rekaod ušća do ušća Dubokog potokaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
38Baćevačka reka*od ušća do GuncataKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
39Vraničina*od ušća do JabučjaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
40Lukavicaod ušća do i kroz LazarevacKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
41Peštanod ušća do i kroz RudovceKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
42Ljigod ušća do i kroz LjigKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
43Toplica (Mionica)od ušća do i kroz naselje VrujciKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
44Ribnica (Mionica)od ušća do i kroz MionicuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
45Ljubostinjaod ušća do Rađevog selaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
46Obnicaod ušća do uzvodno od Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u ValjevuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
47Bosutod ušća do granice sa Republikom HrvatskomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
48Drinaod ušća do brane „Zvornik“Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
49Jadarod ušća do i kroz OsečinuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
50Likodra, Čađavica* i Kržava*kroz KrupanjKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
51Ljuboviđaod ušća do i kroz LjubovijuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
52Pilicaod ušća do i kroz Bajinu BaštuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
53Limod ušća Uvca do brane „Potpeć“Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
54Limkroz Prijepolje i uzvodno do i kroz BrodarevoKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
55Grabovicakroz SjenicuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
56Velika Moravacelim tokomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
57Jezavaod ušća do puta Osipaonica-PožarevacKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
58Raljaod ušća do i kroz UmčareKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
59Jasenicaod ušća do i kroz JarmenovceKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
60Kubršnicacelim tokomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
61Veliki Lugod ušća do ĐurinacaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
62Milatovica*od ušća do ušća MisačeKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
63Resavaod ušća do manastira ManasijaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
64Račaod ušća do AdrovcaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
65Lepenica (Kragujevac)od ušća do DragobraćeKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
66Uglješnicaod ušća do i kroz KragujevacKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
67Belicaod ušća do BeliceKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
68Lugomircelim tokomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
69Županjevačka*od ušća do i kroz ŽupanjevacKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
70Dulenskaod ušća do i kroz DuleneKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
71Ravanicaod ušća do i kroz ĆuprijuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
72Crnicaod ušća do i kroz ZabreguKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
73Kalenićkaod ušća do i kroz Donji KrčinKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
74Južna Moravacelim tokomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
75Moravica (Aleksinac)od ušća do i kroz SokobanjuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
76Nišavaod ušća do DimitrovgradaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
77Toplica (Doljevac)od ušća do KuršumlijeKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
78Pusta reka (Doljevac)od ušća do brane „Brestovac“Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
79Jablanica (Leskovac)od ušća do i kroz LebaneKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
80Šumankaod ušća do KlajićaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
81Veternicaod ušća do brane „Barje“Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
82Vlasinaod ušća do BoljaraKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
83Lužnica (Babušnica)od i kroz Ljuberađu do i kroz BabušnicuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
84Trnovačka reka*od ušća do i kroz Veliki TrnovacKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
85Binačka Moravaod sastava sa Moravicom (Bujanovac) do LučanaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
86Moravica (Bujanovac)od ušća do OslaraKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
87Pčinjakroz TrgovišteKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
88Zapadna Moravacelim tokomKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
89Rasinaod ušća do brane „Ćelije“Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
90Gružaod ušća do brane „Gruža“Karte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
91Čemernicaod ušća do Donje RakoveKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
92Dičinaod ušća do i kroz BrđaneKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
93Despotovicaod ušća do i kroz Gornji MilanovacKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
94Bjelicaod ušća do i kroz VičuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
95Moravica (Arilje)od ušća do i kroz IvanjicuKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
96Veliki Rzavod ušća do ušća Malog RzavaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
97Đetinjaod ušća do SevojnaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
98Skrapežod ušća do i kroz KosjerićKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
99Lužnica (Požega)*od ušća do LelićaKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
100Ibarod ušća do Ibarske klisureKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP
101Raška i Jošanicakroz Novi PazarKarte ugroženosti ZIPKarte rizika ZIP

OBAVEŠTENJE – Plan upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027 godine

4. 8. 2020.

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Republička direkcija za vode, kao nosilac posla, započela aktivnosti na izradi nacrta planskog dokumenta – Plana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027 godine (u daljem tekstu PURP) u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 – dr. zakon)

Planom upravljanja rizicima od poplava obezbeđuje se upravljanje rizicima smanjivanjem mogućih štetnih posledica poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti. Nacrt plana se izrađuje za teritoriju Republike Srbije po vodnim područjima. Preispitivanje i noveliranje PURP-a će se vršiti po isteku 6 godina od njegovog donošenja. Plan upravljanja rizicima od poplava izrađuje se na osnovu karata ugroženosti i karata rizika od poplava.

Izrada nacrta PURP-a se odvija u neposrednoj saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećima “Srbijavode“ i “Vode Vojvodine“. Planirano je da nacrt PURP-a bude izrađen do kraja 2021. godine.

Za potrebe izrade nacrta PURP-a formirana je radna grupa koja će se tokom istog konsultovati sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Radnu grupu čine predstavnici Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća.

Okvirni sadržaj PURP-a:

1) zaključci preliminarne procene rizika od poplava i pregledna karta vodnog područja na kojoj su ucrtana značajna poplavna područja;

2) karte ugroženosti od poplava i karte rizika od poplava i zaključci izvedeni na osnovu karata;

3) opis odgovarajućih ciljeva upravljanja rizicima od poplava

4) spisak mera i njihovih prioriteta za postizanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava;

5) opis određivanja prioriteta i načina na koji će se pratiti napredak u primeni plana;

6) pregled preduzetih mera javnog informisanja i konsultovanja;

7) nadležni organi i preduzeća za primenu plana upravljanja rizicima od poplava;

8) opis procesa usklađivanja sa susednim državama kao i sa planom upravljanja vodama.

Bliže informacije se mogu dobiti na sledećim elektronskim adresama, sa naznakom: Nacrt Plana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027.

– merita.borota@minpolj.gov.rs

– ivana.spasic@srbijavode.rs

– rmarcetic@vodevojvodine.rs