Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине путем прикупљања писаних понуда у пољопривредне сврхе

.

Допуна одлуке о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине путем прикупљања писаних понуда у пољопривредне сврхе

.

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у пољопривредне сврхe(Оглас је објављен у дневном листу „Дневник“ 27. 11. 2019. године)

.

Допуна јавног огласа за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у пољопривредне сврхе (Допуна објављена у дневном листу „Дневник“ 29. 11. 2019)

.

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху пољопривреде

.

Модел уговора за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху пољопривреде 19