JVP „Vode Vojvodine“ dodeljene su na upravljanje:

 • reka Dunav, od mosta kod Bačke Palanke do mosta kod Beške
 • deo ribarskog područja Banat za ribolovne vode osnovne i detaljne kanalske mreže, Begej, Zlatica i Karaš
 • deo ribarskog područja Bačka za ribolovne vode osnovne i detaljne kanalske mreže i akumulacija „Čonoplja“.

Kontakt Službe za ribarstvo JVP „Vode Vojvodine“ je 021/4881-575.

Dozvole za rekreativni ribolov:

 • godišnja dozvola za rekreativni ribolov – 9.000,00 dinara
 • godišnja dozvola za osobe starije od 65 godina, osobe sa telesnim oštećenjem od 60 do 79 procenata i za žene – 4.500,00 dinara
 • godišnja dozvola za osobe sa telesnim oštećenima od 80 procenata i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata, sa telesnim oštećenjem od 60 i više procenata i za maloletna lica – 800,00 dinara
 • dnevna dozvola – 1.300,00 dinara
 • višednevna dozvola (do sedam dana) – 2.600,00 dinara
 • godišnja dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području Park prirode „Jegrička“ – 4.000,00 dinara
 • godišnja dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području Park prirode „Beljanska bara“ – 4.000,00 dinara
 • godišnja dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području Park prirode „Begečka jama“ – 4.000,00 dinara

Dozvole se mogu kupiti u direkciji Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, kao i u radnim jedinicama našeg preduzeća u Somboru, Odžacima, Vrbasu, Novom Sadu, Bečeju, Novom Bečeju, Zrenjaninu i Vršcu, i u Udruženjima sportskih ribolovaca.

Cene i vrste dozvola određene su Pravilnikom o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2024. godinu koji je propisalo Ministarstsvo za zaštitu životne sredine, a koji je objavljen u „Službenom glsasniku RS“ , broj 77. od 8. septembra 2023. godine.