JVP „Vode Vojvodine“ dodeljene su na upravljanje:

  • reka Dunav, od mosta kod Bačke Palanke do mosta kod Beške
  • deo ribarskog područja Banat za ribolovne vode osnovne i detaljne kanalske mreže, Begej, Zlatica i Karaš
  • deo ribarskog područja Bačka za ribolovne vode osnovne i detaljne kanalske mreže i akumulacija „Čonoplja“.

Kontakt Službe za ribarstvo JVP „Vode Vojvodine“ je 021/4881-575.

Dozvole za rekreativni ribolov

  • godišnja dozvola za rekreativni ribolov – 7.000,00 dinara
  • godišnja dozvola za osobe starije od 65 godina, osobe sa telesnim oštećenjem od 60 do 79 procenata i za žene – 3.500,00 dinara
  • godišnja dozvola za osobe sa telesnim oštećenima od 80 procenata i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata, sa telesnim oštećenjem od 60 i više procenata i za maloletna lica – 600,00 dinara
  • dnevna dozvola – 1.000,00 dinara
  • višednevna dozvola (do sedam dana) – 2.000,00 dinara
  • godišnja dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području Park prirode „Jegrička“ – 4.000,00 dinara
  • godišnja dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području Park prirode „Beljanska bara“ – 4.000,00 dinara

Dozvole se mogu kupiti u direkciji Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, kao i u radnim jedinicama našeg preduzeća u Somboru, Odžacima, Vrbasu, Novom Sadu, Bečeju, Novom Bečeju, Zrenjaninu i Vršcu, i u Udruženjima sportskih ribolovaca.