ЈВП „Воде Војводине“ додељене су на управљање:

  • река Дунав, од моста код Бачке Паланке до моста код Бешке
  • део рибарског подручја Банат за риболовне воде основне и детаљне каналске мреже, Бегеј, Златица и Караш
  • део рибарског подручја Бачка за риболовне воде основне и детаљне каналске мреже и акумулација „Чонопља“.

Контакт Службе за рибарство ЈВП „Воде Војводине“ је 021/4881-575.

Дозволе за рекреативни риболов

  • годишња дозвола за рекреативни риболов – 7.000,00 динара
  • годишња дозвола за особе старије од 65 година, особе са телесним оштећењем од 60 до 79 процената и за жене – 3.500,00 динара
  • годишња дозвола за особе са телесним оштећенима од 80 процената и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата, са телесним оштећењем од 60 и више процената и за малолетна лица – 600,00 динара
  • дневна дозвола – 1.000,00 динара
  • вишедневна дозвола (до седам дана) – 2.000,00 динара
  • годишња дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју Парк природе „Јегричка“ – 4.000,00 динара
  • годишња дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју Парк природе „Бељанска бара“ – 4.000,00 динарa

Дозволе се могу купити у дирекцији Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, као и у радним јединицама нашег предузећа у Сомбору, Оџацима, Врбасу, Новом Саду, Бечеју, Новом Бечеју, Зрењанину и Вршцу, и у Удружењима спортских риболоваца.