Документа која се односе на закуп водног земљишта у сврху вађења речног наноса можете да нађете овде:

Модел уговора о закупу водног земљишта у Јавној својини на територији АПВ.

Понуда за вађење речног наноса, јун 2022. године.

Јавни оглас за вађење речног наноса објављен у дневном листу „Блиц“ 14.06.2022. године.

Решење комисије о вађењу речног наноса, јун 2022. године.

Одлука о вађењу речног наноса, јун 2022. године.

Модел уговора о закупу водног земљишта у Јавној својини на територији АПВ.

Понуда за вађење речног наноса, март 2022. године.

Јавни оглас за вађење речног наноса објављен у дневном листу „Блиц“ 26. март 2022. године.

Решење комисије о вађењу речног наноса, март 2022. године.

Одлука о вађењу речног наноса, март 2022. године.

Јавни оглас за вађење речног наноса 2022. година.

Одлука о вађењу речног наноса 2022. година.

Понуда за вађење речног наноса 2022. година.

Јавни оглас за вађење речног наноса 2021.год.

Модел уговора о закупу водног земљишта у Јавној својини на територији АПВ

Одлука о вађењу речног наноса 2021.год.

Понуда за вађење речног наноса 2021.год.

Координате Сава вађење речног наноса 2021.год.

Правилник и план вађења речног наноса

Атлас карата – река ДУНАВ од km 1040 до km 1433

Атлас карата – река САВА од 0 km  до km 211