Документа која се односе на закуп водног земљишта у сврху вађења речног наноса можете да нађете овде: