Документа која се односе на закуп водног земљишта у сврху вађења речног наноса можете да нађете овде:

Правилник и план вађења речног наноса

Атлас карата – река ДУНАВ од km 1040 до km 1433

Атлас карата – река САВА од 0 km  до km 211