Документа која се односе на закуп водног земљишта у сврху вађења речног наноса (ВРН) можете да нађете овде:

Правилник и план вађења речног наноса 2019 – 2021. године

.

Атлас карата – река ДУНАВ од km 1040 до km 1433

.

Атлас карата – река САВА од 0 km  до km 211

.

Обавештење, услови и поступак – 2019

.

Позив за писмо о намерама – 2019

.

Писмо о намерама – 2019

.

Одлука о покретању поступка давања у закуп – 2019

.

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда – 2019

.

.

Модел уговора