Dokumenta koja se odnose na zakup vodnog zemljišta u svrhu vađenja rečnog nanosa možete da nađete ovde: