Документа која се односе на закуп водног земљишта у сврху вађења речног наноса (ВРН) можете да нађете овде:

Правилник и план вађења речног наноса 2019 – 2021. године

.

Атлас карата – река ДУНАВ од km 1040 до km 1433

Атлас карата – река САВА од 0 km  до km 211

.

Обавештење, услови и поступак – 2019

Позив за писмо о намерама – 2019

Писмо о намерама – 2019

Одлука о покретању поступка давања у закуп – 2019

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда – 2019

.

Одлука о покретању поступка давања у закуп – 2020

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда – 2020 – Оглас објављен у дневном листу „Дневник“ 14.7.2020.

.

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврхе вађења речног наноса

.

Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине

.

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на терирорији Аутономне покрајине Војводине у сврху вађења речног наноса – октобар 2020. године

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху вађења речног наноса – Оглас објављен у дневном листу „Дневник“ 17.10.2020.

Понуда за закуп земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху вађења речног наноса – октобар 2020. године