План давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине за сенокос или сенокос и испашу

.

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине за сенокос или сенокос и испашу

.

ЈАВНИ ОГЛАС за закуп водног земљишта за сенокос или сенокос и испашу – Оглас је објављен у дневном листу „Дневник“ 4. маја 2018. године

.

Табеле број 1, 2 и 3 са подацима од јавног значаја за јавно надметање

.

Графички приказ каналске мреже ХС ДТД

.

Пријава на јавно надметање

.

Модел уговора, сенокос и испаша

.

Модел уговора, сенокос