Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Јавне набавке

Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 15/01/2016
Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 29/01/2016
Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 18/01/2016
Врста: Услуге
Рок за достављање понуде:: 14/01/2016
Врста: Радови
Рок за достављање понуде:: 21/01/2016

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ