U Vojvodini je moguće navodnjavati:

  • Bačka         350.000 ha
  • Banat         402.000 ha
  • Srem          184.000 ha
Regionalni hidrosistemi u Vojvodini

U sledećim tabelama prikazano je koliko površina će biti moguće navodnjavati iz regionalnih hidrosistema.

Severna Bačka

Plazović 38.000 ha      
Tisa-Palić 35.000 ha
Telečka 21.600 ha
Mali Iđoš 10.500 ha
Srbobran 10.900 ha
Beljanska Bara 15.500 ha
Ada 15.500 ha
UKUPNO147.000 ha

Banat

Novi Kneževac 23.200 ha              
Kikinda 30.000 ha
Nova Crnja-Žitište 19.800 ha
Nadela 29.200 ha
UKUPNO102.200 ha

Srem

Zapadni Srem – gornja zona 30.000 ha                       
Zapadni Srem – donja zona 35.000 ha
Istočni Srem – gornja zona 67.000 ha
Istočni Srem – donja zona 55.200 ha
UKUPNO187.200 ha