У Војводини је могуће наводњавати:

  • Бачка         350.000 ha
  • Банат         402.000 ha
  • Срем          184.000 ha
Регионални хидросистеми у Војводини

У следећим табелама приказано је колико површина ће бити могуће наводњавати из регионалних хидросистема.

Северна Бачка

Плазовић 38.000 ha      
Тиса-Палић 35.000 ha
Телечка 21.600 ha
Мали Иђош 10.500 ha
Србобран 10.900 ha
Бељанска Бара 15.500 ha
Ада 15.500 ha
УКУПНО147.000 ha

Банат

Нови Кнежевац 23.200 ha              
Кикинда 30.000 ha
Нова Црња-Житиште 19.800 ha
Надела 29.200 ha
УКУПНО102.200 ha

Срем

Западни Срем – горња зона 30.000 ha                       
Западни Срем – доња зона 35.000 ha
Источни Срем – горња зона 67.000 ha
Источни Срем – доња зона 55.200 ha
УКУПНО187.200 ha