Obaveštavamo sve koji žele da učestvuju na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, da će potvrde o izmirenim obavezama po osnovu naknade za odvodnjavanje, u skladu sa članom 103 ZUP-a, u njihovo ime, po službenoj dužnosti, pribavljati organ koji je raspisao Konkurs. Učesnici konkursa navedenim institucijama koje su raspisale konkurs, dostavljaju ostalu konkursom predviđenu dokumentaciju, bez navedene potvrde.

Ukoliko stranka izričito izjavi da želi da potvrdu pribavi sama, potrebno je da popuni zahtev, i podnese ga JVP „Vode Vojvodine“ imejlom, poštom ili lično na pisarnici JVP. Imejl adresa je potvrde@vodevojvodine.rs. Obrazac zahteva može se preuzeti sa sajta www.vodevojvodine.rs, rubrika Korisnički servis. Rok za izdavanje potvrda je 8 dana, a mogu se preuzeti lično ili dostaviti poštom, u skladu sa zahtevom stranke.

Za sve ostale slučajeve gde su ove potvrde potrebne, poput programa „IPARD“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Fondacije „Prosperitati“, kredita banaka i slično, obveznici naknade za odvodnjavanje, zahteve podnose JVP „Vode Vojvodine“ imejlom, poštom ili lično na pisarnici JVP. Imejl adresa je potvrde@vodevojvodine.rs, (obrazac zahteva na kraju teksta).

Potvrda se ne može izdati ukoliko obveznici imaju i najmanji dug za naknadu za odvodnjavanje.

Osnovne informacije u vezi sa potvrdama mogu se dobiti u Korisničkom centru pozivanjem besplatnog broja 0800/21-21-21.

Zahtev za potvrdu FIZIČKA LICA

Zahtev za potvrdu PRAVNA LICA