Jegrička je vodotok dugačak 64 km. Nekada najduža autohtona vojvođanska reka, nema klasičan izvor i predstavlja sistem povezanih bara kroz koje voda otiče do svog ušća u reku Tisu.

Zbog svojih prirodnih vrednosti i osobenosti Jegrička je 2005. godine stavljena pod zaštitu kao značajno prirodno dobro II i III kategorije. Park prirode „Jegrička“ prostire se na području opština: Bačka Palanka, Vrbas, Temerin i Žabalj. Izuzetno bogat biljni i životinjski svet čine 76 vrsta vodenih i močvarnih biljaka, 20 vrsta riba, 198 vrsta ptica i brojne vrste sisara.

Beljanska bara je 2013. godine proglašena za zaštićeno područje III kategorije. Dugačka je 39 km i redak je hidrografski objekat koji je u izvesnoj meri sačuvao nekadašnji izgled vodenog toka tipičnog za ovaj deo Vojvodine. Park prirode „Beljanska bara“ stanište je retkih i ugroženih biljnih vrsta. Riblji fond čine 23 vrste riba, sedam vrsta vodozemaca, dve vrste gmizavaca i čak 136 vrsta ptica.

Begečka jama predstavlja zaštićeno prirodno dobro od lokalnog značaja, predat je na upravljanje JVP „Vode Vojvodine“ 2022. godine. Ova zelena oaza, nadomak Novog Sada, idealna je za odmor, rekreaciju i ribolov, nalazi se u starom koritu Dunava, kod Begeča i prostire se na 489,5 hektara. Sastavni je deo međunarodnog ekološkog koridora reke Dunav. Prostor Begečke jame bogat je živim svetom i ovde je prisutno 125 vrsta biljaka, oko 150 vrsta ptica, 11 vrsta vodozemaca, 6 vrsta gmizavaca i 18 vrsta insekata, a stanište je i za 14 vrsta riba.

Spomenik prirode Hrast lužnjak nalazi se na obali Tise u dvorištu crpne stanice kod Kumana, a određen mu je režim II stepena zaštite. Njegova starost procenjuje se na oko 300 godina i najlepši je registrovani primerak svoje vrste u Vojvodini. Osnovu hrasta čine jedan snažan centralni stub visine 33 m i pet debelih grana, obim debla je 6,75 m, a raspon krune više od 40 m. Hrast donosi bogat plod žira.