Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA