Изменама и допунама Закона о водама, које су ступиле на снагу крајем децембра 2016. године, предвиђeно је да се водно земљиште у јавној својини даје у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања.

Овде можете наћи информације о поступку давања водног земљишта у закуп.