Elektronski uvid u stanje na računu naknade za odvodnjavanje, pristup

Elektronsko podnošenje zahteva možete preuzeti OVDE

Štampanu verziju za reprogram možete preuzeti OVDE

Prigovori se mogu poslati na imejl prigovor@vodevojvodine.rs

Link za portal eUprave https://euprava.gov.rs/