Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Билтени

Broj Naslov Datum Link
13 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 01.07.2020. ГОДИНЕ 01-07-2020 Преузми
12 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 30.06.2020. ГОДИНЕ 30-06-2020 Преузми
11 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 29.06.2020. ГОДИНЕ 29-06-2020 Преузми
10 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 28.06.2020. ГОДИНЕ 28-06-2020 Преузми
9 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 27.06.2020. ГОДИНЕ 27-06-2020 Преузми
8 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 26.06.2020. ГОДИНЕ 26-06-2020 Преузми
7 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 25.06.2020. ГОДИНЕ 25-06-2020 Преузми
6 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 24.06.2020. ГОДИНЕ 24-06-2020 Преузми
5 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 23.06.2020. ГОДИНЕ 23-06-2020 Преузми
4 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 22.06.2020. ГОДИНЕ 22-06-2020 Преузми
3 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 21.06.2020. ГОДИНЕ 21-06-2020 Преузми
2 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 20.06.2020. ГОДИНЕ 20-06-2020 Преузми
1 БИЛТЕН О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 19.06.2020. 19-06-2020 Преузми