Na teritoriji Vojvodine registrovano je 497 zagađivača voda:

  • Industrija: 326
  • Prehrambena industrija: 118
  • Poljoprivreda: 113
  • Naselja: 30
  • Ostalo: 28

Od 497 registrovanih zagađivača:

  • Ne prečišćava: 321
  • Prečišćava (sa komunalnim otpadnim vodama): 71
  • Prečišćava (samo primarno): 83

Najveći zagađivači na području Vojvodine locirani su u zoni sledećih gradova: Crvenka, Vrbas, Kula, Zrenjanin, Pančevo, Novi Sad, Sremska Mitrovica i Ruma.

Na samom Hs DTD nalazi se 125 zagađivača koji godišnje ispuste oko 40.000.000 m3 vode, a najopterećenije deonice su kanal Vrbas – Bezdan, nizvodno od Vrbasa i Plovni Begej kod Zrenjanina.