Plovidba se odvija na Hs DTD i na vodotocima Tisa, Sava i Dunav.

Dužina plovnih puteva:

  • Tisa 164 km
  • Sava 207 km
  • Dunav 587,5 km

Dužina plovnih kanala na Hs DTD je 600,6 km:

  • U Bačkoj 355,5 km
  • U Banatu 245,1 km

Detaljnije informacije o plovidbi Hidrosistemom Dunav-Tisa-Dunav