U Skupštini AP Vojvodine danas je održan radni sastanak direktora JVP „Vode Vojvodine“ Srđana Kruževića i predsednika Skupštine APV Balinta Juhasa.

Juhas i Kružević razgovarali su o uspešnom poslovanju ovog preduzeća koje je od opšteg interesa za AP Vojvodinu i njene građane s obzirom na strateški značaj vode kao prirodnog resursa za poljoprivredu, turizam i druge oblasti u našoj regiji.

Direktor Kružević upoznao je predsednika Juhasa sa projektima koji su u toku, poput izgradnje dvonamenskih sistema za navodnjavanje, u koje će biti uloženo 2,2 milijarde dinara iz sopstvenih sredstava, kao i nizom drugih projekata po čijem završetku će biti moguće navodnjavanje na 140.500 ha zemljišta.

Predsednik Juhas izrazio je zadovoljstvo što „Vode Vojvodine“, kao i druga preduzeća čiji je osnivač APV, uspešno, odgovorno i savesno rade posao koji im je poveren i naglasio da će u svom radu, kao što je to i do sada bio slučaj, u Skupštini AP Vojvodine uvek imati partnera i podršku.